Naslovnica

Novosti


Obavijest za studente i djelatnike Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti


Sukladno sveučilišnom kalendaru povodom blagdana Tijelova Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru neće raditi u četvrtak, 11. lipnja 2020. godine.

Službeno Opširnije
 • Ponedjeljak, 08 Lipanj 2020 13:13

Razredbeni postupak i upisi


Prijave za razredbeni postupak

Prijave se primaju se od 29. lipnja do 11. srpnja 2020. godine na sljedeće načine:

 1. preko online platforme uz naknadno dostavljanje originalne dokumentacije
 2. na fakultetu, ured br.102
 3. poštom na adresu fakulteta

U svrhu prijave za razredbeni postupak potrebno je dostaviti:

 1. Izvadak iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci) i vjenčani list (ukoliko je došlo do promjene prezimena)
 2. Svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju i svjedodžbu mature (Svjedodžbe trebaju biti originalne ili ovjerene kopije s potvrdom drugog Fakulteta gdje se nalaze originali). Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu moraju priložiti rješenje o istovrijednosti svjedodžbi
 3. Potvrda o prebivalištu;

Ukoliko se pristupnik prijavljuje na dvopredmetne studije, popunjava dvije prijave – za svaki studij posebno - ali predaje jednu dokumentaciju;

 1. Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 50 KM. Uplata se vrši na žiro račun Fakulteta prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti: 3381302271308745 UniCredit banka d.d.Mostar
 2. Za Studij kineziologije i za stručni Studij kineziologije: liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima od obiteljskog liječnika, sa naznakom da je student sposoban za upis i studiranje na Studiju kineziologije, odnosno stručni Studij kineziologije na FPMOZ.

Pristupnici strani državljani ne mogu se prijaviti na razredbeni postupak na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru u statusu redovitih uz potporu Ministarstva.

Razredbeni postupak

Izbor pristupnika za upis na studije u akademskoj 2020./2021. godini zasnivat će se na...

Službeno Opširnije
 • Petak, 05 Lipanj 2020 14:08

Održan Prvi virtualni dan matematike i informatike


Na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru 28.svibnja 2020. organiziran je prvi Virtualni dan matematike i informatike. 

U sklopu Virtualnog dana matematike i informatike održana su zanimljiva stručna predavanja na temu „Jesu li naše tajne sigurne? „ za profesore i učenike, te „O gemetriji u kojoj pravci nisu pravci“ za profesore.

Na stručna predavanja bilo je prijavljeno 45 profesora i nastavnika, od kojih je jedan dio sudjelovao na live prijenosu, dok  oni koji su bilo spriječeni obavezama, imaju mogućnost
pogledati snimku predavanja.

Za učenike su studenti studija matematike i studija informatike pripremili razne zanimljive virtualne radionice i reportaže, program je vodio mag. Anton Martinović, bivši student našeg dvopredmetnog studija matematike i informatike.

Na otvaranju Virtualnog dana matematike i informatike nazočne su pozdravili mag. Emil Brajković, pročelnik studija informatike, te mag. Mila Zovko, pročelnica studija matematike koji su nazočnima poželjeli dobrodošlicu i uputili ih na bitne podatke vezane uz studij matematike i informatike. Nakon uvodnog dijela profesori Vedrana Mikulić Crnković , izv.prof. i Bojan Crnković, izv.prof. profesorima i učenicima su održali stručno predavanje „Jesu li naše tajne sigurne? „, a potom su učenici upućeni na radionice, dok je profesorica Vedrana Mikulić Crnković, izv.prof. održala predavanje „O geometriji u kojoj pravci nisu pravci“ za profesore.

 

Zanimljive radionice iz matematike i informatike možete pogledati na poveznici.

 

Više informacija o studiju matematike možete pronaći na poveznici.

Više informacija o studiju informatike možete pronaći na poveznici.

 

Događanja Opširnije
 • Ponedjeljak, 01 Lipanj 2020 15:17

NATJEČAJ za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja


SVEUČILIŠTE U MOSTARU

Temeljem članka 63. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj:4/12), članka 117.,120. i 121. Statuta Sveučilišta u Mostaru (ur. broj: 1685/20 od 26. veljače 2020. godine) i Odluke Senata o raspisivanju natječaja za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, ur. broj: 01-3005/20 Senat Sveučilišta u Mostaru raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja

 

Službeno Opširnije
 • Ponedjeljak, 01 Lipanj 2020 14:22

Svečana promocija diplomiranih studenata po prvi puta na otvorenom u Mostaru


Budući da Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru radi uz poštivanje svih sigurnosnih mjera kao i preporuka kriznog stožera, u mjesecu srpnju se planira održati promocija magistara struke i prvostupnika. Svečanost će biti održana u vanjskom dijelu Amfiteatra Sveučilišta u Mostaru.Promociji će moći pristupiti studenti koji će diplomirati ili obraniti završni rad do 30. lipnja 2020. godine, te izvršiti sve obveze za završetak studija i promociju. Detaljnije informacije o terminu promocije bit će oglašene pravovremeno.
Službeno Opširnije
 • Ponedjeljak, 01 Lipanj 2020 10:34

Upise na FPMOZ vršit ćemo preko online platforme


Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti jedna je od najvećih sastavnica Sveučilišta u Mostaru koja nudi veliki izbor studijskih programa. O načinu održavanja ispita, upisima novih generacija i aktivnostima fakulteta u intervjuu za Večernji list BiH govori prof. dr. sc. Mario Vasilj, dekan FPMOZ-a.

Ostalo Opširnije
 • Četvrtak, 28 Svibanj 2020 17:42
Studomat
ISS
ISS
ISS
Anketa