Glazbena umjetnost

RASPORED REDOVITE NASTAVE U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE 2017./2018. GODINE

PONEDJELJAK

10:00-13:00 – Violine – proba u Simfonijskom orkestru Mostar

08:30-10:00 – Glazbeni stilovi i oblici 20. stoljeća (3. god.) – uč. 028

10:00-11:30 – Barokna polifonija 2 (4. god.) – uč. 028

11:30-13:00 – Teorija glazbe 2 (1. god.) – uč. 028

10:00-11:30 – Solfeggio 2 (1. god.) – uč. 026

11:30-13:00 – Solfeggio 8 (4. god.) – uč. 026
11:30-13:00 – Povijest glazbe BiH 2 (5. god.) – uč. 105a

13:00-14:30 – Crkvena glazba 2 (1. god.) – uč. 028

UTORAK

08:45-09:30 – Osnove vokalne tehnike 2 (1. god.) – uč. 026

09:30-11:00 – Komorni ansambl Pro arte – uč. 026

09:30-11:00 - Metodika glazbene nastave 2 - uč. 028

11:00-13:00 – ZBOR 1-8 (od 1. do 4. god.) – uč. 026

13:00-14:00 – Komorno pjevanje – uč. 026

13:00-14:30 – Harmonija na klaviru 4 (2. god.) – uč. 025b

14:30-16:00 – Osnove harmonije 2 (1. god.) – uč. 206

16:00-17:30 – Harmonija na klaviru 4 (2. god.) – uč. 026

17:30-19:00 – Harmonija na klaviru 2 (1. god.) – uč. 026

13:00-14:30 – Solfeggio 6 (3. god.) – uč. 028

14:30-16:00 – Solfeggio 4 (2. god.) – uč. 028

SRIJEDA

08:30-10:00 - DIDAKTIKA

10:00-13:00 – Violine – proba u Simfonijskom orkestru Mostar

09:15-10:45 – Vokalna polifonija 2 (1. god.) – uč. 026
10:45-12:15 – Glazbenis tilovi i oblici od 16. do 18. srtoljeća (2. god.) – uč. 026

12:15-13:45 – Instrumentalna polifonija 2 (2. god.) – uč. 026

10:00-11:30 – Upoznavanje glazbene literature 2 (5. god.) – uč. 105a

11:30-13:00 – Glazbe svijeta 2 (5. god.) – uč. 105a

09:15-10:45 – Osnove romantičke harmonije (2. god.) – uč. 028

10:45-12:15 – Harmonija 2 (4. god.) – uč. 028

12:15-13:00 – Poznavanje instrumenata 2 (3. god.) – uč. 028

ČETVRTAK

09:00-10:00 – Margareta Karužić – Violina 5 – 025b

08:45-09:30 – Osnove vokalne tehnike 2 (1. god.) – uč. 026

09:30-11:00 – Komorni ansambl Pro arte – uč. 026

09:30-11:00 - Etnomuzikologija 2 - uč. 105a

11:00-13:00 – ZBOR 1-8 – uč. 026

13:00-14:00 – Komorno pjevanje– uč. 026

13:00-14:30 – Uvod u povijest umjetnosti 2 (3. god.) – uč. 209

15:00-15:45 – Glazbena slušaonica 4 (3. god.) – uč. 028
15:45-16:30 – Glazbena slušaonica 2 (2. god.) – uč. 028

16:30-18:00 – Narodna glazbala 2 (4. god.) – uč. 028

PETAK

11:30-13:00 – Harmonika-obligatno 4 (2. god.) – uč. 025b
13:00-14:30 – Harmonika-obligatno 2 (1. god.) – uč. 025b
14:30-16:00 – Harmonika-obligatno 4 – uč. 025b
16:00-17:30 – Harmonika-obligatno 2 – uč. 025b
17:30-18:15 – Harmonika-obligatno 4 – uč. 025b

SUBOTA

09:00-10:00 – Margareta Karužić – Violina 5 – uč. 027

10:30-12:00 – Josipa Ćoruša – Violina 3 – uč. 028

Glazbena umjetnost

Mnogo je primjera o značaju glazbe i njenoj ulozi u društvu i životu čovjeka, zato danas predstavljamo Studij glazbene umjetnosti koji predstavlja značajan kulturni i umjetnički dio Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Glazba je reproduktivna umjetnost koja oplemenjuje čovjeka, budi osjećaj za red i ljepotu, te time idealizira i karakterizira različite narode. Kao kompleksna umjetnost dijeli se na vokalnu (glazba koja se pjeva), instrumentalnu (glazba koja se svira) i vokalno-instrumentalnu glazbu (kombinacija prve dvije navedene). Skladatelji pišu glazbu, a interpretatori glazbenici je izvode.

Mnoga od zanimanja u glazbi uključuju: graditelje instrumenata; glazbene pedagoge, teoretičare, instrumentaliste – nastavnike i profesore u osnovnim i srednjim školama, glazbenim akademijama; dirigente koji predstavljaju voditelje većih ansambala – zborova i/li orkestara; muzikologe - znanstvenike koji se bave poviješću glazbe i njenim problemima; te etnomuzikologe koji se bave proučavanjem tradicijske i glazbene kulture cijeloga svijeta.

OPIS I TRAJANJE STUDIJA GLAZBENE UMJETNOSTI   
Studij glazbene umjetnosti na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru usporediv je s programima istovrsnih studija na visokim umjetničkim učilištima u Hrvatskoj i Europi, što podrazumijeva široke mogućnosti pokretljivosti i razmjene studenata kroz školovanje kako na preddiplomskoj i diplomskoj tako i na poslijediplomskoj razini. 
Preddiplomski studij traje 8 semestara, četiri godine (240 ECTS bodova) – zvanje prvostupnik/-ca struke (odabranoga smjera); a diplomski traje dva semestra, jednu godinu (60 ECTS bodova) – zvanje magistar/-ra struke (odabranoga smjera).

KOMPETENCIJE NA STUDIJU GLAZBENE UMJETNOSTI              
Završetkom diplomskoga Studija glazbene umjetnosti studenti stječu zvanje magistar/-ra struke Glazbene kulture, Glazbene teorije, Etnomuzikologije, Klavira, Violine, Klasične harmonike (ovisno o smjeru koji je upisan), te cijeli niz sposobnosti i kompetencija:

Glazbena kultura – ima sposobnost slušno predočiti notni zapis, orijentirati se u partituri; analizirati i tumačiti različite sastavnice glazbenoga djela i instrumentaciju kroz harmonijske i polifone komponente, te vlada osnovama pjevačke tehnike za potrebe vođenja zborova), može samostalno voditi nastavu glazbene kulture / glazbene umjetnosti u općim osnovnim i srednjim školama te solfeggia, teorije glazbe i zbora u osnovnim (nižim) glazbenim školama; voditi različite vrste vokalnih skupina i instrumentalnih sastava, odnosno zborova i orkestara na amaterskoj razini; osposobljeni su za aranžere glazbe, također za uredničke poslove u glazbenim programima različitih medija.

Glazbena teorija – sposobnost izvođenja teoretske nastave u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, sposobnost a vista solfeggiranja i slušnoga predočavanja notnog zapisa – orijentacija u partituri.

Etnomuzikologija – ima kompetencije profesora etnomuzikologije u osnovnim i srednjim općim i glazbenim školama, može voditi različite vrste vokalnih skupina i instrumentalnih sastava, odnosno zborova i orkestara na amaterskoj razini; osposobljeni su za aranžere glazbe, također za uredničke poslove u glazbenim programima različitih medija, te za samostalni istraživački i znanstveni rad u području glazbene folkloristike.

Klavir – kompetencije profesora klavira u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, sposobnost korepetiranja, solistička djelatnost, visoka razina izvođačke djelatnosti.

Violina – kompetencije profesora violine u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, solistička i komorna djelatnost, sposobnost sviranja u orkestru, visoka razina izvođačke vještine.

Klasična harmonika (dislocirani Studij glazbene umjetnosti u Kreševu) – solistička i komorna djelatnost, sposobnost sviranja u orkestru, sposobnost vođenja nastave harmonike u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi.

Upisom psihološko-pedagoške i metodičke grupe predmeta akademski glazbenik teoretičar ili instrumentalista osposobljen je za izvođenje nastave teorije ili instrumenta u osnovnim / nižim i srednjim glazbenim školama.

SURADNJA S DRUGIM INSTITUCIJAMA      
Studij glazbene umjetnosti uspješno surađuje sa Simfonijskim orkestrom iz Mostara i Dubrovnika, s glazbenim akademijama Splita, Zagreba, Sarajeva, Hrvatskim narodnim kazalištem Mostar, CAMS Music Trust iz Cambridgea (UK), Hrvatskom glazbom Mostar, Studentskim zborom Sveučilišta u Mostaru, te s cijelom sveučilišnom zajednicom u Mostaru i mnogim drugim institucijama.

NAGRADE I PRIZNANJA STUDENTIMA I NASTAVNICIMA

Studenti i nastavnici Studija glazbene umjetnosti za svoj rad dobitnici su mnogih nagrada i priznanja na području znanstveno-nastavnoga rada, vokalne glazbe (solo i zbornog pjevanja), te kao glazbenici instrumentalisti.

UVJETI UPISA               
Završena srednja četverogodišnja škola (srednja glazbena škola odabranoga instrumenta je uvjet za sve instrumentalne smjerove) i položen razredbeni ispit.

Detaljnije informacije o razredbenom postupku i upisima (vrijeme održavanja prijamnoga ispita, upisne kvote po studijima, visina upisnine prema načinu studiranja...) nakon što se objave u natječaju Sveučilišta u Mostaru, bit će dostupne i na oglasnoj ploči studentske referade FPMOZ-a, kao i na web stranici: www.fpmoz.sum.ba  

DOĐITE I POKUŠAJTE! 

Vjerujemo da će vam se trud isplatiti jer će te razviti svoje vještine, unaprijediti sposobnosti i steći pozitivne navike, uz napomenu da su svi naši bivši studenti uspješno zaposleni profesori te reproduktivni umjetnici.

Administrativno osoblje:         
Pročelnica: dr. sc. Lidija Vladić-Mandarić, doc.           

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte: glazbena.umjetnost@fpmoz.sum.ba

 

 Pročelnik studija

{{ procelnik.o_ime + " " + procelnik.o_prezime }}

{{ procelnik.sz_naziv }}
Tel. {{ procelnik.oo_broj_telefona }}
Ured {{ procelnik.oo_broj_ureda }}
{{ procelnik.o_email }}
Učitavam...