Kontakt

Sveučilište u Mostaru

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti

Matice Hrvatske b. b.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Dekanat

Telefon: +387 (36) 355 455

Faks: +387 (36) 355 458

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

 

Transakcijski račun: 3381302271308745 UniCredit banka d. d. Mostar

Služba za pravne i kadrovske poslove

Telefon: +387 (36) 355 468

Telefon: +387 (36) 355 463

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Služba za financije i računovodstvo

Telefon: +387 (36) 355 469

Telefon: +387 (36) 355 467

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Studentska služba – kampus Mostar

Telefon: +387 (36) 355 451

Telefon: +387 (36) 355 440

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 
Studentska služba – kampus Rodoč

Telefon: +387 (36) 445 454

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Studentska služba za poslijediplomske studije

Telefon: +387 (36) 355 464

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Referent za nastavu – kampus Mostar

Telefon: +387 (36) 355 760

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Referent za nastavu – kampus Rodoč

Telefon: +387 (36) 445 452

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Služba za informacijske tehnologije

Telefon: +387 (36) 355 474

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ured za matične knjige i dodatke diplomi

Telefon: +387 (36) 355 771

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Knjižnica

Telefon Mostar: +387 (36) 355 447

Telefon Rodoč: +387 (36) 445 471

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Sveučilišni centar Posavina

Telefon:

+387 (31) 717 196

+387 (63) 258 944

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Transakcijski račun: 3381302271308745 UniCredit banka d. d. Mostar

 

Popis i kontakt podaci zaposlenih nastavnika na FPMOZ:

 

Ime i prezime

Zvanje

E-mail

Ured

Telefon

BIOLOGIJA

dr. sc. Svjetlana Stanić-Koštroman

red.

prof.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

101b

036/445470

dr. sc. Anđelka Lasić

izv.

prof.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

102b

036/445457

dr. sc. Anita

Dedić

izv.

prof.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

102b

036/445457

dr. sc. Dragan Škobić

izv.

prof.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

102c

036/445468

dr. sc. Adriana Planinić

doc.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

103a

036/445467

dr. sc. Ivana Markotić

doc.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

103b

036/445481

dr. sc. Antonela Musa

v.asist.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

103a

036/445467

Ana

Buljubašić

v.asist.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

101c

036/445469

EDUKACIJSKA REHABILITACIJA

Magdalena

Perić Bralo

v.asist.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

025a

036/445486

FIZIKA

dr. sc. Zoran Primorac

red.

prof.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

115

036/355446

dr. sc. Slavica

Brkić

izv.

prof.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

206

036/355478

dr. sc. Jadranko Batista

doc.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

205

036/355475

Blanka

Tuka

v.asist.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

205

036/355475

GEOGRAFIJA

dr. sc. Ivan

Madžar

red.

prof.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

104a

036/445482

dr. sc. Mirjana Milićević

izv.

prof.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

305

036/355452

dr. sc. Andrijana Ostojić-Mihić

izv.

prof.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

104a

036/445482

dr. sc. Danijela Madžar

doc.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

104a

036/445482

dr. sc. Jelena

Putica Džajić

doc.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

104b

036/445463

Ivan

Perutina

v.asist.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

104c

/

Jelena

Šimunović

v.asist.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

104b

036/445463

Slavica

Š. Batista

v.asist.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

207

036/445485

Valentina

Bevanda

v.asist.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

107

036/445474

GLAZBENA UMJETNOST

Dražan

Milas

izv.

prof.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

309

036/355453

mr. art. Katja Krolo-Šarac

izv.

prof.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

105c

036/445484

dr. sc. Lidija Vladić-Mandarić

doc.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

105a

036/445458

dr. sc. Marina Bazina

doc.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

105b

036/445483

INFORMATIKA

dr. sc. Tonćo Marušić

izv.

prof.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

106

036/355442

dr. sc. Danijel

Vasić

doc.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

110

036/355477

dr. sc. Tomislav Volarić

doc.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

321

036/355477

dr. sc. Željko Marušić

doc.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

111

036/355443

Emil

Brajković

v.asist.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

110

036/355477

Hrvoje

Ljubić

asist.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

107

063/359773

Robert

Rozić

asist.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

111

036/355443

KEMIJA

dr. sc. Zora

Pilić

red.

prof.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

106b

036/445464

dr. sc. Anita Martinović Bevanda

izv.

prof.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

211a

036/445480

dr. sc. Ilijana

Odak

izv.

prof.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

106a

036/445453

dr. sc. Stanislava Talić

izv.

prof.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

211a

036/445480

dr. sc. Ivana Martinović

izv.

prof.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

106a

036/445453

dr. sc. Tomislav Kraljević

doc.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

106c

036/445476

Gloria

Zlatić

v.asist.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

106c

036/445476

Anamarija

Arapović

asist.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

211c

036/445478

Ivona

Čule

asist.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

211c

036/445478

KINEZIOLOGIJA

dr. sc. Marin Ćorluka

red.

prof.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

113b

036/445461

dr. sc. Franjo Lovrić

izv.

prof.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

102a

036/445455

dr. sc. Ivana

Čerkez Zovko

izv.

prof.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

112a

036/445462

dr. sc. Mile

Ćavar

izv.

prof.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

101a

036/445465

dr. sc. Ninoslav Šilić

izv.

prof.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

111a

036/445466

dr. sc. Zoran

Čuljak

izv.

prof.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

112b

036/445459

dr. sc. Ivan

Zeljko

doc.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

113a

036/445460

dr. sc. Ivana Kujundžić Lujan

doc.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

102a

036/445455

dr. sc. Mate Brekalo

doc.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

111a

036/445466

dr. sc. Miran

Pehar

doc.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

002

036/445475

Luka

Posavac

asist.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

113a

036/445460

Martina

Rezić

asist.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

112b

036/445459

Vladimir

Pokrajčić

asist.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

111c

036/445456

MATEMATIKA

dr. sc. Ljiljanka

Kvesić

izv.

prof.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

311

036/355762

dr. sc. Marina Zubac

v.asist.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

311

036/355762

Jana

Karačić

v.asist.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

311

036/355762

Mila

Zovko

v.asist.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

310

036/355761

Iva

Ćuže

v.asist.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

310

036/355761

Ivana

Marić

asist.

Ivana.marić@fpmoz.sum.ba

310

036/355761

PEDAGOGIJA

dr. sc. Slavica Pavlović

izv.

prof.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

322

036/355767

dr. sc. Anita Lukenda

doc.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

322

036/355767

dr. sc. Antea

Čilić

doc.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

218

036/355462

dr. sc. Ivana Jovanović

doc.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

218

036/355462

dr. sc. Marija Krešić

doc.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

1-7c

036/355768

dr. sc.

Tina Vekić

doc.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

1-7c

036/355768

dr. sc. Tanja Zelenika

doc.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

1-7c

036/355768

PREDŠKOLSKI ODGOJ

dr. sc. Anita

Imre

doc.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

324

036/355450

dr. sc. Katarina Šimić

doc.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

323

036/355471

mr. art. Vesna Sušac

doc.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

1-7a

036/355473

mr. art. Trpimir

Grgić

v.asist.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

1-7a

036/355473

RAZREDNA NASTAVA

dr. sc. Mario

Vasilj

red.

prof.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

203

036/355476

dr. sc. Tihomir Zovko

izv.

prof.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

318

036/355769

dr. sc. Edita

Vučić

doc.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

318

036/355769

dr. sc. Ivan

Kvesić

doc.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

111c

036/445456

dr. sc. Maja

Lasić

doc.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

316

036/355764

mr. art. Mario Šunjić

doc.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

1-7a

036/355473

dr. sc. Milea Ajduk Kurtović

doc.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

207

/

dr. sc. Renata Šimunović

doc.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

323

036/355471

Anita

Galić

v.asist.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

1-7c

036/355768

Martina

Musa

v.asist.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

324

036/355450

Marko

Živko

v.asist.

marko.žOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

309

036/355453

Popis studenata po godinama

Popis studenata po godinama

talumni logo blue

Anketa