Kineziologija

Ritmička gimnastika - rezultati ispita

Rezultati teorijskog dijela ispita iz kolegija Ritmička gimnastika održanog 21.02.2018.:

 

11155 - odličan (5)

11153 - odličan (5)

11182 - odličan (5)

11176 - odličan (5)

10292 - dovoljan (2)

11431 - dovoljan (2)

11441 - dovoljan (2)

11432 - dovoljan (2)

11443 - dovoljan (2)

11178 - dovoljan (2)

11163 - dovoljan (2)

11448 - nedovoljan (1)

11444 - nedovoljan (1)

11169 - nedovoljan (1)

10421 - nedovoljan (1)

11491 - nedovoljan (1) 

 

Ivana Kujundžić Lujan, viši asistent

 

Kineziologija

Preddiplomski Studij kineziologije traje 8 semestara odnosno 4 studijske godine te se ustrojava i izvodi kao redoviti  studij.  Na ovoj razini studija studenti slušaju zajedničku nastavu iz predmeta temeljnih kinezioloških znanosti i interdisciplinarnih područja (obvezni predmeti), a posebno nastavu iz odabranih izbornih kolegija. U 8 semestu studentima se pruža mogućnost izbora određenog usmjerenja (modula). Završetkom preddiplomskog Studija kineziologije studenti stječu 240 ECTS bodova te stječu  akedemski stupanj prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) Kineziologije.

Diplomski Studij kineziologije traje 2 semestra odnosno 1 studijsku godinu te se ustrojava i izvodi kao redoviti  studij. Na ovoj razini studija studenti slušaju zajedničku nastavu iz predmeta temeljnih kinezioloških znanosti i interdisciplinarnih područja (obvezni predmeti), a posebno nastavu iz izbornih kolegija te izbornih usmjerenja (modula) čime stječu  dodatnu stručnu kvalifikaciju za rad u izabranom modulu. Završetkom diplomskog Studija kineziologije studenti stječu 60 ECTS bodova te stječu akedemski stupanj magistar/magistra Kineziologije.

 

KONTAKT E-MAIL: kineziologija@fpmoz.sum.baPročelnik studija

{{ procelnik.o_ime + " " + procelnik.o_prezime }}

{{ procelnik.sz_naziv }}
Tel. {{ procelnik.oo_broj_telefona }}
Ured {{ procelnik.oo_broj_ureda }}
{{ procelnik.o_email }}

Nastavnici

dr. sc. Branimir Mikić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Kolegiji

Antroplogija
Biomehanika
Kineziološka biomehanika
Kineziološke aktivnosti i zdravlje
Sport osoba sa invaliditetom
TZK kod djece s posebnim potrebama

dr. sc. Duško Bjelica

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Vanjski Suradnik

Kolegiji

Teorija treninga

dr. sc. Ivan Prskalo

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

ivan.prskalo1@zg.ht.hr

Životopis

Ivan Prskalo rođen je 15. lipnja 1959. godine. 11. prosinca 2009. godine izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području društvenih znanosti polje kineziologija. 10. svibnja 2011. postaje redovitim profesorom u području društvenih znanosti polje kineziologija grane sistematska kineziologija i kineziološka edukacija. U trajno zvanje izabran je 19. svibnja 2016. godine. Od 2002. godine predaje na znanstvenom postdiplomskom studiju Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od 2009/10 akademske godine na doktorskom studiju Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Na Učiteljskom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stalno je zaposlen u zvanju redovitog profesora za kolegije Kineziologija i Kineziološka metodika, a trenutačno je dekan Fakulteta. Vanjski je suradnik na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu, Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku i Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Član je uredništva međunarodnog časopisa Kinesiology, a od 2011 . godine do danas glavni je urednik međunarodnog znanstvenog časopisa „Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje“. Istraživač je na mnogim projektima financiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, a voditelj je projekta Kineziološka edukacija u predškolskom odgoju i primarnom obrazovanju. Dobitnik je zahvalnice sa zlatnom značkom Hrvatskog kineziološkog saveza za 2009. godinu za uspješan dugogodišnji rad. Godine 2013. u Bratislavi je dobitnik Thulinove nagrade (Thulin Award) FIEP-a Europe za izniman doprinos razvoju tjelesnog odgoja i obrazovanja na nacionalnoj i europskoj razini. Objavio je preko 100 znanstvenih radova te 28 stručnih radova, devet autorskih knjiga od kojih jedan sveučilišni udžbenik te 13 uredničkih.

Kompetencije

Izvođenje nastave na kolegijima Kineziologija, Sistematska kineziologija i Kineziološka metodika

Kolegiji

Sistematska kineziologija 1
Sistematska kineziologija 2

dr. sc. Ljerka Ostojić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Kolegiji

Anatomija čovjeka
Anatomija i histologija čovjeka
Funkcionalna anatomija
Funkcionalna anatomija i fiziologija

dr. sc. Mario Vasilj

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

0038763699 286
mario.vasilj@fpmoz.sum.ba

Životopis

Mario Vasilj, rođen 13. listopada 1967. godine u Međugorju, općina Čitluk u Bosni i Hercegovini. Osnovnu školu je završio u Međugorju, a Srednju tehničku u Čitluku. Studij politehnike je upisao 1987. godine na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a diplomirao je 1991. godine s odličnim uspjehom. Poslijediplomski magistarski studij pedagogije upisao je 1993. godine na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a magistarski rad pod naslovom: „Curriculum tehničke kulture za niže razrede osnovne škole“ obranio je 1997. godine na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i stekao stručni naziv magistra znanosti, polja pedagogije.Radni odnos zasnovao je 1991. godine u zvanju mlađeg asistenta na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Odsjeku za politehniku. U zvanje asistenta je izabran 1997. godine. Na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci izvodio je vježbe i seminare iz kolegija: Tehnički odgoj i Metodika politehnike. Od 1996. godine radi na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Na studiju razredne nastave izvodi vježbe i seminare iz kolegija Metodika prirode i društva. Doktorski rad pod nazivom „Razvoj znanstveno-tehničkog kurikuluma za niže razrede osnovne škole“ obranio je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2005. godine. U znanstveno-nastavno zvanje  docenta, na predmetu Metodika nastave prirode i društva na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, izabran je 2006. godine. U znanstveno-nastavno zvanje  izvanrednog profesora, na predmetu Metodika nastave prirode i društva i Didaktika na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, izabran je 2009. godine. Angažiran je od strane Ministarstva obrazovanja, kulture znanosti i sporta na polaganju stručnih ispita za učitelje/ice razredne nastave. Stručno je usavršavan kroz programe u SAD i Finskoj. Sudjelovao je i izlagao na brojnim znanstvenim, istraživačkim i stručnim skupovima u domovini i inozemstvu. Član je znanstveno istraživačkog projekta u Hrvatskoj. Autor i koautor je 14 knjiga i udžbenika, objavio je 24 znanstvena i stručna rada u časopisima u zemlji i inozemstvu. Služi se talijanskim i njemačkim jezikom.     Angažiran je  na dodiplomskoj i diplomskoj nastavi na Sveučilištu u Mostaru, PMF i odgojnih znanosti - Studijima razredne nastave, predškolskog odgoja, zemljopisa, povijesti, matematike, fizike, informatike, glazbene kulture, fizičke kulture, kemije i biologije, na predmetima Metodika nastave prirode i društva, Didaktika i Metodika osnovnih pojmova u okolini. Obavljao je funkciju pročelnika odsjeka  Razredne nastave,  v.d. prodekana  za znanstveni rad i međunarodnu suradnju, te je od 2013. dekan Fakulteta prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar. Izbor  u zvanje redovitog profesora dodijeljen mu je 2015.godine    Član je uredništva časopisa za prosvjetu i kulturu ¨Suvremena pitanja¨ i član je Međunarodnog centra za prevenciju zlouporabe droga Višnjan u Republici Hrvatskoj. Predsjednik je organizacijskog odbora Znanstveno stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem  Zaštita voda u kršu.Redovni je član Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske i Hrvatskog društva za znanost i umjetnost BiH. Uspješno je obavio usavršavanje po Programu usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala.Citiran je u više znanstvenih radova knjiga i udžbenika. S obitelji živi u Međugorju, oženjen je i otac četvero djece. Zahvale i priznanja•Sportski savez Grada Mostar - priznanje za doprinos razvoju sporta i izgradnji sportske infrastrukture•Učiteljski fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - zahvalnica za višegodišnju uspješnu suradnju i značajan doprinos djelovanju Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru•Hrvatski muški rukometni klub Zrinjski Mostar-zlatna plaketa za nesebičan doprinos razvoju rukometa u gradu Mostaru•Farmaceutski fakultet Sveučilišta u Mostaru- zahvalnica za osobit doprinos u radu i promicanju Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru•Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru - plaketa za osobit doprinos promociji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru•Studij fizičke kulture Fakulteta prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru - zahvalnica za osobit doprinos i podršku razvoja Studija fizičke kulture•Studij pedagogije Fakulteta prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru - zahvalnica za osobit doprinos i podršku razvoja pedagogije•Studij glazbene umjetnosti Fakulteta prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru - zahvalnica za osobit doprinos i podršku razvoja glazbene umjetnostiRadove možete pregledati ovdje.

Kolegiji

Didaktika
Didaktika
Metodička praksa
Metodička praksa 1
Metodička praksa 2
Metodika nastave prirode i  društva 3
Metodika nastave prirode i društva 1
Metodika nastave prirode i društva 2
Metodika predškolskog odgoja 1
Metodika predškolskog odgoja 2
Metodika predškolskoga odgoja 2
Metodika predškolskoga odgoja 3
Metodika upoznavanja okoline
Osnove pedagogije
Praktikum i školska praksa
Stručna pedagoška praksa
Stručno pedagoška izobrazba 2
Stručno pedagoška izobrazba 3

dr. sc. Nikola Rausavljević

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Vanjski Suradnik

Kolegiji

Skijanje 1 - TM
Skijanje 2 - TM
Skijanje 3

dr. sc. Sanja Bijakšić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Kolegiji

Marketing održivog razvoja
Marketing u sportu
Menadžment i marketing u turizmu
Osnove marketinga u turizmu
Valorizacija turističkog potencijala

dr. sc. Ivica Musić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

ivica.music@ff.sum.ba

Životopis

Rođen 1. rujna 1974. u Tomislavgradu. Osnovnu školu završio u Brišniku pokraj Tomislavgrada. Klasičnu gimnaziju pohađao u Visokom i Sinju gdje je u lipnju 1993. položio ispit zrelosti. Na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu diplomirao stekavši zvanje diplomiranoga profesora filozofije i religijske kulture. Na istom fakultetu završio poslijediplomski studij iz filozofije te magistrirao 2004. godine obranivši rad naslovljen Teizam Karla Jaspersa: Pronalazak transcendencije i dokidanje Boga u transcendenciji. Godine 2008. stekao akademski stupanj doktora znanosti obranivši na istoimenom fakultetu disertaciju naslovljenu Može li transcendentni Bog biti osoba: Stjepan Zimmermann u odnosu na Karla Jaspersa. Kao mlađi asistent na Studiju filozofije Pedagoškoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru počeo raditi početkom 2002. godine. U suradničko zvanje asistenta na novoosnovanom Filozofskom fakultetu u Mostaru izabran u svibnju 2005. Godine 2008. izabran u nastavno zvanje docenta, a 2014. u zvanje izvanrednoga profesora. Osim na Filozofskom, predaje i na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru te na Teološkom institutu u Mostaru.Od listopada 2017. dekan Filozofskog fakulteta. Glavni je urednik Mostariensie, časopisa za društvene i humanističke znanosti u izdanju Sveučilišta u Mostaru i suizdanju Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“ iz Zagreba. Član je uredništva časopisa Hum, Kultura komuniciranja. Član je uredništva Suvremenih pitanja, časopisa za prosvjetu i kulturu čiji su izdavači Matica hrvatska Mostar i Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Sudjelovao u organizaciji više znanstvenih skupova održanih na Sveučilištu u Mostaru. Izvršni je urednik dvaju zbornika. Autor je i koautor dviju knjiga te više od dvadeset znanstvenih članaka. Recenzent je šest knjiga i više članaka za ugledne časopise i zbornike radova. Svojim prilozima sudjelovao na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Bio je član ekspertnoga tima Agencije za razvoj visokoga obrazovanja i osiguranja kvalitete u Bosni i Hercegovini. Prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta od akad. 2013./14. do 2016./17.

Kolegiji

Akademsko pisanje
Akademsko pismo
Etika
Etika okoliša
Filozofija odgoja i obrazovanja
Filozofija religije *
Logika
Metodologija znanstveno istraživačkog rada
Metodologija znanstveno istraživačkoga rada
Metodologija znanstvenoistraživačkog rada
Uvod u znanstveno - istraživački rad
Uvod u znanstveno-istraživački rad

dr. sc. Marin Ćorluka

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

036/445-461
marin.corluka@fpmoz.sum.ba

Kolegiji

Futsal
Futsal/mali nogomet
Nogomet - TM
Odnosi s javnošću u sportu

dr. sc. Mladen Kvesić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
kvesicm@gmail.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Atletika
Badminton
Kineziološka metodika 1
Kineziološka metodika 2
Kineziološka metodika I
Kineziološka metodika II
Košarka
Mali nogomet
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 2
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 3
Metodika tjelesne i zdravstvene kulture 3
Odbojka
Opća kineziološka metodika
Pješačke ture
Rukomet
Stolni tenis
Stručno pedagoška praksa u oš i sš
Stručno pedagoška praksa u osnovnoj i srednjoj ško
Stručno pedagoška praksa u predškoli i razrednoj n
Stručno pedagoška praksa u predškoli i razrednoj nastavi
Tjelesna i zdravstvena kultura
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4
TZK kod djece s posebnim potrebama

dr. sc. Saša Krstulović

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Vanjski Suradnik

Kolegiji

Judo - TM

dr. sc. Sonja Kovačević

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

sonja@ffst.hr

Kolegiji

Didaktička teorija
Didaktičke teorije
Opća pedagogija
Opća pedagogija
Osnove pedagogije
Pedagogija
Pedagoška komunikacija

dr. sc. Tonćo Marušić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

036 355476
tonco.marusic@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

Ponedjeljak u 13.00

Ured

Zgrada FPMOZ-a ured106

Životopis

Rođen 5. travnja 1963. god. u Š. Brijegu. 1969-1977. – Osnovna škola Ivo Lola Ribar Široki Brijeg. 1977.- 1981. Gimnazija Ivan Goran Kovačić Široki Brijeg. 1981.-1987. Mašinski Fakultet Univerziteta Džemal Bijedić Mostar. 2002.-2006. Poslijediplomski studij Fakulteta informacijskih tehnologija u Mostaru. 2006.- Obranjen magistarski rad pod nazivom „Sistematizacija kriterija za vrednovanje dizajna korisničkog sučelja za interaktivno učenje“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Dragice Radosav (Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu). 2007.-2009. Izrada disertacije na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru 2009.- Obranjena disertacija pod naslovom „Unaprjeđenje nastave informatike strategijom interaktivnog učenja u mrežnom okružju“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Dragice Radosav.

Kolegiji

Informacijski sustavi
Informatika
Informatika
Informatika u pedagogiji
Korisnička sučelja
Metodički informatički seminar s praksom
Metodičko informatički seminar sa praksom
Metodologija istraživanja u obrazovanju
Osnove informatike
Poznavanje računala
Poznavanje računala
Računalni praktikum
Računalni praktikum 1
Računalni praktikum 2
Računalo u učenju i poučavanju
Računarstvo
Uvod u računarstvo
Uvod u računarstvo u struci
 • „Izrada informacijske baze podataka o razmještaju, površini i osnovnim značajkama neplanskih odlagališta otpada na području JZ BiH“
 • „Obrada fotografija snimljenih iz zraka i implementacija algoritama računalnog vida u svrhu automatske detekcije ljudi u misijama potrage i spašavanja“
 • “Informatizacija sustava osiguranja kvalitete Sveučilišta u Mostaru” financiranom od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti, 2010-2011.
 • „Modernizing Teacher Education in a European Perspective – MOTED“, 2010-2013
 • • „Analiza performansi algoritama nadziranog učenja u klasifikaciji dokumenata na temelju rukopisa“, Zbornik radova Fakulteta strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru, ISSN: 1986-5236, Mostar 2014., Časopis
 • METHOD OF EVAULATING THE QUALITY OF ROOM ACOUSTIS BASED ON ENERGY TELATIONS OF SOUND, Časopis
 • „Designing Information Systems in Education as Prerequisite for Successful Management Results”, , Časopis
 • Visual Search on Aerial Imagery as Support for Finding Lost Persons, Časopis
 • Region proposal approach for human detection on aerial imagery, Časopis
 • ICT in Higher Education: Teachers' Experiences, Implementation and Adaptations, Časopis
 • Identification of authors of documents based on offline signature recognition, Časopis
 • • „Learning through computer network“, Znanstveni glasnik – Časopis za prirodne i tehničke znanosti, br. 19, ISSN 1025-7977, Sveučilište u Mostaru, 2007., str. 175 – 189., Časopis
 • „Verification Of  Knowledge Within Interactive Learning With Authoring Systems“, Mostariensia, Sveučilište u Mostaru, br. 26, ISSN 1023-8638, Mostar, 2007., str. 139 – 152., Časopis
 • „A strategy of interactive learning of informatics within a network environment“, Znanstveni časopis „Pedagogijska istraživanja”, ISSN 1334-7888, godina VII, broj 1, Zagreb, 2010., str. 129 – 140., Časopis
 • • „User interface of interactive systems“, Znanstveni glasnik – Časopis za prirodne i tehničke znanosti, br. 20, ISSN 1025-7977, Sveučilište u Mostaru, 2008., str. 121 – 130., Časopis
 • • „ICT COMPETENCIES OF STUDENTS, Proceeding of International Conference on Information Technology and Development of Education“, ITRO - a Journal for Information Technology, Education Development and Teaching Methods of Technical and Natural Science, Časopis
 • „Customer Satisfaction as a Significant Measure of Successful ERP Implementation“,  Journal of Information Technology and Applications - JITA – APEIRON, sv. 7, br. 1, Banja Luka, 2014., str. 31 – 40., Časopis
 • „THE MODELS OF USING COMPUTERS IN EDUCATION“ , XXIII Naučno-stručni skup INFOTEH, Vrnjačkabanja, 2008., , Konferencija
 • • „Aplication of ICT in education“, International scientific conference Digital tehnologies and new form of learning, ISBN 978-953-7395-35-3, Split, 2011., str. 249 – 254. , Konferencija
 • „IMPROVING THE TEACHING OF INFORMATICS IN B&H THROUGH LEARNING IN THE NETWORK ENVIRONMENT“, ITRO 2011 - International Conference Information technology and development of education, Proceedings ISBN 978-86-7672-134-4, Technical Faculty, Zrenjanin, 20, Konferencija
 • • „The Evalution Of User Interface To Interactive Learning“, Conference Technics/Technology Education in Serbia, zbornik radova, Čačak, 2006., str. 356 – 364. , Konferencija
 • „IDENTITY IN THE CYBERSPACE WITH SPECIAL EMPHASIS ON UNIVERSITY EDUCATION“, 34th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2011, Proceedings Vol. IV, ISBN 978-953-233-063-2, ISSN 184, Konferencija
 • „RECOMMENDER SYSTEM IN E-STUDENT WEB-BASED ADAPTIVE EDUCATIONAL HYPERMEDIA SYSTEM“, Proceedings of the 35th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – MIPRO 2012, ISBN 978-1-4673-2577-6,, Konferencija
 • • „Interactive Educational Software for Preschool Children in Distance Learning“, TIO Conference / Technics and Informatics at Education / Proceedings, Čačak, 2008., str. 90 – 96., Konferencija
 • • „Informaciono-komunikacione tehnologije u osnovnoj školi u BiH“, 5. međunarodni simpozijum Tehnologija, informatika, obrazovanje za društvo učenja i znanja, Zbornik radova I dio, ISBN 978-86-7447-083-1, Novi Sad, lipanj, 2009., str. 219 – 229., Konferencija
 • „The  Models Of Design User Interface For Interactive Learning“, Međunarodni skup: Tehnologija, Informatika, Obrazovanje 4, Institut za pedagoška istraživanja u BG, Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike u NS, PMF u NS, 2007., st, Konferencija
 • „Utjecaj Interneta na realizaciju učenja na daljinu u redovnoj osnovnoj školi“, MIPRO 2009., 32. International Convention of information and communication technology, electronics and microelectronic, IEEE Proceedings, ISBN 978-953-233-042-7, Vol. IV,, Konferencija
 • Osnove digitalne tehnike, sveučilišni udžbenik, Sveučilište u Mostaru., Knjiga

dr. sc. Zoran Čuljak

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

+387 36 445 459
zoran.culjak@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

Utorak i srijeda: 12 sati

Ured

112b Rodoč

Kolegiji

Akrobatika - TM
Gimnastika u predškolskom odgoju
Motoričko učenje
Sportska gimnastika 1 - TM
Sportska gimnastika 2 - TM
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4

dr. sc. Zoran Grgantov

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Vanjski Suradnik

Kolegiji

Odbojka - TM
Odbojka na pijesku

dr. sc. Andrijana Ostojić Mihić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

036 445 482
ostojicandrijana@gmail.com

Konzultacije

Srijeda 13:30-14:00; Četvrtak 09:00-10:00

Ured

104 a (Kampus 2 u Rodoču)

Životopis

Životopis______________________________________ Osobni podaci Ime: Andrijana Prezime: Ostojić Mihić Datum rođenja: 14. kolovoza 1984. godine Mjesto rođenja: Mostar Država; Bosna i Hercegovina Kratki životopis______________________________________ Andrijana Ostojić Mihić rođena je 14.08.1984. godine u Mostaru. Osnovnu školu završila je u Međugorju 1999. godine. Po završetku Opće gimnazije u Čitluku, 2003. godine upisala je Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu Sveučilišta u Dubrovniku te time stekla zvanje diplomirani ekonomist 2007. godine. Tijekom studija boravila je jedan semestar na Sveučilištu Tor Vergata u Rimu. 2009. godine upisuje zajednički poslijediplomski doktorski studij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Za vrijeme doktorskog studija imenovana je demonstratorom na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Temeljem Odluke Vijeća zajedničkih poslijediplomskih studija 20.07.2012. godine održan je Javni razgovor o podnošenju prijave doktorske disertacije, pod nazivom "Utjecaj inovacija organizacije na performanse rasta proizvodnih poduzeća". 2014. uspješno je obranila doktorsku disertaciju i stekla zvanje doktora ekonomskih znanosti, grana menadžment. Po završetku diplomskog studija, 2008. godine zapošljava se u poduzeće„JP HT Mostar d.d.“ Prvotno radi u Sektoru za kontroling, planiranje i izvješćivanje Direkcije za pokretnu mrežu. Od 2010. do rujna 2015. godine, u istoimenom poduzeću, radila je kao stručni suradnik u Odjelu prodaje poslovnim korisnicima u Sektoru za marketing i prodaju. U akademskoj 2013/2014 godini sudjeluje u nastavi u zvanju višeg asistenta, na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. U zvanje docenta izabrana je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Aktivno je sudjelovala na više međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova. Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom te poznaje osnove njemačkog jezika. Objavljeni radovi - Mihić. D., Ostojić Mihić, A.: Sources of Financing for Small and Medium Enterprises in the FBiH, Proceedings of the International Conference Economic Theory and Practice: Meeting the New Challenges“, University of Mostar, 11-12 November 2011, Mostar, Bosnia and Herzegovina, (ISSN: 2233-0267), pp. 291-304. - Ostojić Mihić, A.: Organizacijske promjene i inovacije, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Mostaru - broj XVIII, Mostar, 2012, (ISSN: 1840-3255), pp. 273-283, indeksirano u bazama: Journal of Economic Literature Pittsburg, Pennsylvania, USA – JEL on CD, e-JEL, EconLit, EBSCO - Mihić. D., Ostojić Mihić, A.: Quality costs analysis in cable industry, 16th International Research/Expert Conference, Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, Dubai, AUE, September 10-12, 2012, (ISSN 2303-4009), pp. 255-258 - Ostojić Mihić, A.: Problems in financing of small and medium enterprises, Third Scientific Conference with International Participation ECONOMY OF INTEGRATION (ICEI), Using Knowledge to Move from Recessionm to Prosperity, ICEI 2013, Tuzla, BiH, December 6-7, (ISSN 2233-0445), pp. 759-772 - Ostojić Mihić, A., Madžar, D., Madžar, I.: Innovativeness of service companies in FBiH, 22th Biennial International Congress Tourism and Hospitality Industry, Trends in Tourism and Hospitality Management, THI 2014, Opatija, Croatia, May 8-9, (ISSN 1848-4581), pp. 351-363 - Ostojić Mihić, A., Umihanić, B., Fazlović, S.: The role of organizational innovation in achieving and maintaining company’s business excellence, Management: Journal of Contemporary Management Issues, Vol.20. No. 1. (2015), pp. 79-101. - Ostojić Mihić, A., Klepić, Z., Dulčić, Ž.: Utjecaj inovacija u organizaciji radnih mijesta na rast broja zaposlenih, 4th South-East European (SEE) meeting & scientific conference of management departments, Management, Leadership, Organisation and Entrepeneurship in 21st Century: How to develop managerial skills and competences in the SEE region, Tuzla, 26-27. September 2014, (ISSN 2233-0445), pp. 23-35. - Glamuzina, M., Bejić, J., Ostojić Mihić, A.: Traženje prednosti i inspiriranje podređenih kao temeljne karakteristike suvremenog vodstva i društvena odgovornost poduzeća, 4th South-East European (SEE) meeting & scientific conference of management departments, Management, Leadership, Organisation and Entrepeneurship in 21st Century: How to develop managerial skills and competences in the SEE region, Tuzla, 26-27. September 2014, (ISSN 2233-0445), pp. 189-203. - Letica, M., Ostojić Mihić, A.: Utjecaj vanjskih i unutarnjih determinanti donošenja odluke o outsourcingu na konkurentsku sposobnost poduzeća, 5. interkatedarski skup katedri za menadžment zemalja jugoistočne Europe i znanstvene konferencije pod nazivom Entrepreneurial Society: Current Trends and Future Prospects in Entrepreneurship, Organization and Management, 25-26. rujna 2015. Varaždin, pp. 39-50. - Madžar, D., Ostojić Mihić, A., Dulčić, Ž.: Application of Knowledge Management – SMI in FBiH, Challenges of Europe: Growth, Competitiveness and Inequality, The 11th International Conference Croatia, Split - Hvar, 27th – 29th May, 2015. - Ostojić Mihić, A., Umihanić, U., Umihanić, B.: The implementation of models for measuring the innovation potential in companies in Bosnia and Herzegovina, 4th Scientific Conference with International Participation Economy of Integration (ICEI), Economic Challenges in Crisis Environments, Tuzla, BiH, December 3-5.2015. - Kružić, D. (ur.) et al.: Obiteljsko poduzetništvo, Sveučilište u Mostaru, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, 2016, (ISBN 978-9958-16-051-6, Mostar), (ISBN 978-953-281-069-1, Split) - Ostojić Mihić, A., Stipanović, C., Alfirević, A.: Stimulating innovations and performances of companies in Bosnia and Herzegovina, Ekonomski vjesnik/Econviews - Review of Contemporary Business, Entrepreneurship and Economic Issues, 2/2016, pp. 381-393 - Ivanković, M., Jurilj, I., Lasić, M., Ostojić Mihić, A.. Izvorni proizvodi BiH kao glasnik kulturnog bogatsva, raznolikosti i europskih vrijednosti, "Hrvati BiH - nositelji europskih vrijednosti?", Međunarodni znanstveno-stručni skup, Neum, BiH, 16-17. ožujka 2017. Znanstvena djelatnost Doc.dr.sc. Andrijana Ostojić Mihić sudjelovala je na više međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova. Objavila je znanstvene radove u publikacijama koje su indeksirane u međunarodnim bazama podataka s međunarodnim recenzijama i uređivačkim odborima. Svi navedeni radovi bave se temama iz znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane menadžment. Sudjelovala je na internacionalnom istraživačkom projektu pod nazivom: „Mehanizam za poticanje inovacija u Jugoistočnoj Europi“. Sudjeluje na skupovima organiziranim od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, koji za cilj imaju stvaranje pogodnog poslovnog okruženja za razvoj poduzetništva. Analizom cjelokupne znanstvene djelatnosti doc.dr. sc. Andrijane Ostojić Mihić pokazuje da je ona aktivan znanstveni djelatnik. Nastavna djelatnost Dr.sc. Andrijana Ostojić Mihić u akademskoj 3013/2014. godini na fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, u zvanju višeg asistenta radila je na kolegijima: „Organizacija turizma i turistička politika“, „Menadžment malih i srednjih poduzeća“, „Menadžment i marketing u turizmu“, „Menadžment kulturnog turizma“, „Javno i privatno partnerstvo“, „Razvojna politika“. Od akademske 2015/2016. godine nositelj je kolegija „Organizacija turizma i turistička politika“, „Menadžment malih i srednjih poduzeća“, „Menadžment i marketing u turizmu“, „Menadžment kulturnog turizma“, „Posredovanje u turizmu“. Kao gost predavač sudjelovala je u izvođenju nastave druge godine diplomskog sveučilišnog studija poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Stručna djelatnost Radila na Europskom projektu "Mehanizam za poticanje inovacija u Jugoistočnoj Europi - FINNO"., kao predavač i moderator. Projekt je odobren unutar programa Jugoistočna Europa (SEE) i mjere Podrška inovacijama i poduzetništvu s ciljem unapređenja javnih politika za potporu inovacijama. Cilj projekta FINNO je doprinijeti većoj učinkovitosti mjera javnih politika koje se odnose na tehnološki razvoj te podršku malom i srednjem gospodarstvu, kroz pružanje mogućnosti usporedbe inovacijskog kapaciteta zemalja Jugoistočne Europe. Aktivnosti projekta uključuju kreiranje specifičnog alata za mapiranje postojećih mjera za potporu inovacijama, identifikaciju nedostataka, te međusobnu usporedbu nacionalnih mjera zemalja u regiji. Sudjelovala je na projektu „Inicijativa za realizaciju Programa Business startup fonda za mlade koji je pokrenut na 2. Forumu o zapošljavanju mladih u sklopu Projekta zapošljavanja mladih YEP, koji podržava Švicarska agencija za razvoj i suradnju (SDC), a implementira Njemačka kompanija GOPA mbH. Aktivno je sudjelovala u Forumu jugoistočne Europe o upravljanju i vođenju u obrazovanju 2015: Izazovi suradnje s dionicima, kao i u projektu Europske unije i Vijeća Europe pod nazivom: Strateški razvoj visokog obrazovanja i standarda kvalifikacije. Također je aktivno sudjelovala na više skupova pod nazivom „Okrugli stol o poduzetništvu“ u organizaciji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Cilj okruglog stola je aktualizirati važnost izgradnje i razvoja poduzetničke infrastrukture, odnosno stvaranja pogodnog ambijenta za poduzetništvo, a koja će doprinijeti razvoju oblasti malog i srednjeg poduzetništva i privući domaće i inozemne ulagače. Bila je voditelj je projekta Customer Relationship Management (CRM) ispred odjela za prodaju poslovnim korisnicima u javnom poduzeću Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar . CRM implementacija je dizajnirana kao jedan ciklus koji se kontinuirano poboljšava kako bi se kreirala dugoročna konkurentska prednost. U posljednjih nekoliko godina, organizacije prihvaćaju novi trend za implementaciju koncepta CRM kao faktora koji će im omogućiti da opstanu u novim tržišnim uvjetima favorizirajući odnos sa svojim kupcima. Koautor je priručnika pod nazivom „CRM procesi u poslovnoj prodaji“. Angažirana je kao predavač od strane Gospodarske Komore FBiH na AIC Forumu: “Supporting SME development in the Adriatic and Ionian Region: priorities, challenges and the role of the Chambers of Commerce", Na projektu „Tipični proizvodi kao pokretač razvoja ruralnih područja – TERRA – Putevi meda kroz Durmitor i Hercegovinu“, od početka lipnja do sredine srpnja angažirana kao ekspert. Opći cilj projekta je unaprijediti životni standard kroz podršku i promociju ruralnog razvoja i turizma putem proizvodnje i promocije tipičnih proizvoda koji generiraju prihode i zapošljavanje.

Kolegiji

Menadžment događaja u turizmu i sportu
Menadžment kulturnog turizma
Menadžment malih i srednjih poduzeća
Menadžment u sportu
Organizacija turizma i turistička politika
Osnove menadžmenta u turizmu
Posrednici u turizmu
Sportski menadžment
Stručna praksa

dr. sc. Damir Crnjac

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
crnjac.damir@fpmoz.ba

Konzultacije

srijeda od 9 do 10

Ured

102a, Rodoč, FFK

Kolegiji

Atletika
Hrvanje - TM
Judo - TM

dr. sc. Danijel Pravdić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Kolegiji

Kineziološka fiziologija

dr. sc. Franjo Lovrić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
franjo.lovric@hotmail.com

Konzultacije

srijeda od 9 do 10

Ured

102a, Rodoč, FFK

Kolegiji

Atletika
Elementarne igre
Opće pripremne vježbe
Terenska nastava

dr. sc. Hrvoje Karninčić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Kolegiji

Hrvanje - TM

dr. sc. Irena Musa

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

musa.irena@gmail.com

Kolegiji

Sociologija

dr. sc. Ivana Čerkez Zovko

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

036/355-456
ivana.cerkez.zovko@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

112-A, Kampus 2- Rodoč

Kolegiji

Atletika 1 - TM
Atletika 2 - TM
Engleski jezik 1
Kineziterapija
Povijest sporta
Tjelesna i zdravstvena kultura
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3

dr. sc. Kristina Sesar

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

kristina.sesar@tel.net.ba

Kolegiji

Kineziološka psihologija
Opća psihologija
Opća psihologija
Osnove psihologije
Psihologija

dr. sc. Maja Kujundžić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Kolegiji

Engleski jezik 1
Engleski jezik 2
Engleski jezik i lingvistika ** RUEJ
Jezične vježbe 1 RUEJ

dr. sc. Marko Tokić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Hrvatski jezik
Hrvatski jezik i jezična kultura
Hrvatski jezik i jezična kultura
Hrvatski jezik i kultura izražavanja
Medijska kultura
Metodika hrvatskoga jezika 2
Metodika hrvatskoga jezika 3
Metodika nastave hrvatskog jezika 1
Metodika nastave hrvatskog jezika 2
Metodika nastave hrvatskoga jezika 1
Metodika nastave hrvatskoga jezika 2
Metodika nastave hrvatskoga jezika 3
Scenska kultura
Usmena bajka i tradicijsko stvaralaštvo za djecu
Usmena književnost
Uvod o znanost o književnosti *
Uvod u znanost o književnosti

dr. sc. Mile Ćavar

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

milecavar77@yahoo.com

Kolegiji

Olimpijsko dizanje - TM
Opće pripremne vježbe
Osnovne kineziološke transformacije
Osnovne kineziološke transformacije 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 1

dr. sc. Miran Pehar

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Kolegiji

Basket - TM
Košarka - TM
Povijest sporta

dr. sc. Ninoslav Šilić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Kolegiji

Plivanje 1 - TM
Plivanje 2 - TM
Sportovi na vodi - TM
Vaterpolo

dr. sc. Petra Zaletel

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Kolegiji

Plesovi - TM
Ritmička gimnastika - TM

dr. sc. Stanislav Dragutinović

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Kolegiji

Mini rukomet - TM
Rukomet - TM

dr. sc. Tomislav Madžar

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Kolegiji

Sportska medicina

dr. sc. Tošo Maršić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

tmarsic@gmail.com

Životopis

Ž I V O T O P I S Tošo Maršić je rođen 28. lipnja 1972. godine u selu Vidovice (Bosna i Hercegovina), gdje je završio osnovnu školu. Srednju prehrambeno-tehničku školu završava u Orašju. Kineziološki fakultet u Zagrebu upisuje 1996. i završava 2000. godine. Iste godine stupa u radni odnos kao profesor tjelesne i zdravstvene kulture u srednjoj školi u Orašju (gimnazija i strukovna) gdje i danas radi. U 2001. godini uz rad u školi upisuje poslijediplomski znanstveni studij Kineziologije koga završava 2009. godine obranom doktorske disertacije. Autor je 14 znanstvenih i 7 stručnih radova, jedne knjige i priručnika, svi iz područja Kineziologije. Autor je jedne knjige i priručnika. Dobitnik je rektorove nagrade za studentski znanstveni rad u akademskoj 1998/1999. godini. Sudionik je više međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija iz područja Kineziologije. Završio je Carnetovu e-learning akademiju u trajanju od dva semestra. Izabran je 2009. godine u znanstveno-nastavno zvanje docenta na predmet Kvantitativne metode na Kineziološkom fakultetu u Splitu. Na istoj ustanovi od 2009 do 2011. predaje kolegij Kvantitativne metode. Isti kolegij od 2009. do danas, kao vanjski suradnik predaje na Fakultetu prirodno matematičkih i odgojnih znanosti, odsjeku za fizičku kulturu u Mostaru. Učestvovao je u programu obuke mladih lidera (Youth Leadership Program) u organizaciji State Departmenta, koja je provedena u SAD 2012. godine. Prošao je dvogodišnju obuku nastavnika u okviru programa „Edukacija za mir“ i stekao profesionalni certifikat međunarodnog Instituta „Education for Peace“. Također je prošao obuku nastavnika u okviru EU VET programa. Osnivač je i aktivan član humanitarnih udruga „Samarita“ i „Vidovljani studentima“.

Kolegiji

Kvantitativne metode 1
Kvantitativne metode 2

dr. sc. Vesna Bosanac

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Kolegiji

Prehrambena suplementacija i doping
Prehrana u sportu

dr. sc. Vladimir Ivanek

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Kolegiji

Sportovi s reketom - TM

mag. Ivan Zeljko

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

355456
ivanzeljko79@gmail.com

Konzultacije

ponedjeljak od 12:30 do 13:30

Ured

111a, Rodoč, FFK

Kolegiji

Atletika
Futsal
Nogomet - TM

mag. Mate Brekalo

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
mbrex3@gmail.com

Konzultacije

ponedjeljak od 12:30 do 13:30

Ured

111a, Rodoč, FFK

Kolegiji

Atletika
Fitnes
Kineziološke aktivnosti i zdravlje
Osnovne kineziološke transformacije

dipl. ing. Slaven Pehar

Profil nastavnika

Zvanje

Diplomirani inžinjer
Viši asistent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

00 387 (0)63 312-817
slaven.pehar@fsre.sum.ba; slaven.pehar@tel.ne

Konzultacije

po dogovoru putem e-mail-a

Ured

FSRE Mostar

Životopis

Kolegiji

Informatika
Osnove informatike
Računalo u učenju i poučavanju
Uvod u umjetnu inteligenciju
Uvod u umjetnu iteligenciju

mag. Vanja Topić

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Vanjski Suradnik

Kolegiji

Opća psihologija
Opća psihologija
Osnove psihologije

mr.sc. Marinko Jurilj

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar znanosti
Predavač
Djelatnik

Kolegiji

Pravo u svakodnevici
Sportsko pravo
Sportsko pravo
Učitavam...
Anketa