Stručni studij kineziologije

Upis na diplomski Stručni studij kineziologije

Sukladno  članku 34. Pravilnika o studiranju Sveučilišta u Mostaru pravo upisa na diplomski Stručni studij kineziologije imaju osobe koje su završile odgovarajući preddiplomski studij. 

Anketa