Turizam i zaštita okoliša - Orašje

Izvješće s održanog ispita „Politika zaštite okoliša“

Izvješće s održanog ispita „Politika zaštite okoliša“

Red. broj

Ime i prezime

Ocjena

1.      

Dario Lemešić

5

2.      

Josipa Tokić

4

3.      

Patrik Bainac

3

4.      

Andrea Matić

2

5.      

Stella Lovaković

1

6.      

Iva Bilušić

1

 

 

Predmetni nastavnik

 

prof.dr.sc. Nevenko Herceg, v.r.

Učitavam...
Anketa