Stručni studij kineziologije

Sportska medicina - rezultati ispita

Ispit iz kolegija Sportska medicina položili su studenti sa sljedećim brojem indeksa:

- 11538 - 3
- 11547 - 3
- 11591 - 3
- 11195 - 2
- 3785 - 5
- 11516 -  4
- 11517 - 4