Novosti

Prolongirani upisi za srpanjski upisni rok

Studenti koji se nisu upisali u predviđenom roku mogu obaviti upis 21. srpnja i 23. srpnja u vremenu od 9-12h.

Prilikom upisa studenti trebaju priložiti sljedeće:

  1. Index i upisni materijal
  2. Dvije fotografije (format 4/6);
  3. Originalne dokumente (ukoliko ih nisu priložili na prijavi za razredbeni postupak);
  4. Priznanicu o uplaćenim troškovima upisa.