Stručni studij kineziologije

Osnove sportske prehrane - rezultati ispita

Ispit iz kolegija Osnove sportske prehrane položili su:

Ensar Musić

Benjamin Burger

Usmeni dio ispita održat će se u petak 21.09.2018. u 10:30 sati.