Edukacijska rehabilitacija

Raspored nastave preddipl.studija za zimski semestar akad.2018./2019., gostujući profesori

 

 

 

1.GODINA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA EDUKACIJSKA REHABILITACIJA – I. SEMESTAR

OBVEZNI KOLEGIJI

Nastavnici

Kolegij

Datumi održavanja nastave

Satnica/termini održavanja nastave

Prof.dr.sc. Lelia Kiš-Glavaš

Uvod u inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju

12.11.2018.

9:00–13:30

Doc.dr.sc. Natalija Lisak

Uvod u inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju

12.11.2018.-15.11.2018.

9.1.2019.-10.1.2019.

12.11.

14:30-17:30

13.-14.11.

9:30–12:30

15.11.

13:30-16:30

 9.1.

13:30-16:30

10.1.

9:30-12:30

13:30-16:30

Izv.prof.dr.sc. Renata Martinec

Uvod u komplementarne terapije

8.–10.10.2018.

3.–5.12.2018.

15.–17.1.2019.

8.-9.10.

8:30–13:00

10.10.

8:30–10:45

3.-4.12.

8:30–13:00

5.12.

 8:30–10:45

15.-16.1.

8:30–13:00

17.1.

8:30–10:45

Prof.dr.sc. Branko Nikolić

Statistika

15.-19.10.2018.

8:15-13:30

Doc.dr.sc. Renata Pinjatela

Motorički poremećaji, kronične bolesti i sofrologija I

14.-15.1.2019.

 14.1.

8.30 - 20.00

15.1.

13.30 - 19.00

                        2.GODINA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA EDUKACIJSKA REHABILITACIJA – III. SEMESTAR

OBVEZNI KOLEGIJI

Nastavnici

Kolegij

Datumi održavanja nastave

Satnica/termini održavanja nastave

Izv.prof.dr.sc. Ines Joković Oreb

Rana razvojna rehabilitacija

27.11.-28.11.2018.

12.12.2018.

14.1.-16.1.2019.

27. 11.– 28.11.

8:00 – 12:00

13:00 – 16:00

12.12.

8:00 –12:00

13:00 – 16:00

14.1.-16.1.

9:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Izv.prof.dr.sc. Ines Joković Oreb

Motorički poremećaji, kronične bolesti i sofrologija II

29.11.2018.

12.12.-13.12.2018.

17.1.–18.1.2019.

29.11.

8:00 – 12:00

13:00 – 16:00

12.12.

17.00 - 20.00

13.12.

8:00 – 12:00

13:00 – 16:00

17.00- 20.00

17.–18.1.

8:00-12:00

13:00 – 17:00

Doc.dr.sc. Sonja Alimović

Procjena osoba oštećena vida

16.-18.10.2018

23.–25.1.2018. (3 grupe za vježbe)

16.-17.10.

9:00-19:00

18.10.

9:00-15:00

23.-25.1.

 8:30-20:00

Doc.dr.sc. Ante Bilić-Prcić

Obitelj i rehabilitacija

22.-26.10.2018.

3.-5.12.2018.

22.-26.10.

8:00-13:00

3.-4.12.

8:00-13:00

5.12.

8:00-11:30

Doc.dr.sc. Ana Wagner-Jakab

Teškoće učenja

12.11.-15.11.2018.

8:30-12:30

13:30-16:30

Prof.dr.sc. Jasmina Frey Škrinjar

Razvoj osoba s poremećajem iz autističnog spektra

5-8.11. i 10.11.2018.

8:00-12:00

 13:00-16:00


 

3.GODINA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA EDUKACIJSKA REHABILITACIJA – V. SEMESTAR

OBVEZNI KOLEGIJI

Nastavnici

Kolegij

Datumi održavanja nastave

Satnica/termini održavanja nastave

Doc.dr.sc. Damir Miholić

Kreativna terapija II

15.-17.10.2018.

9:00-13:00

14:30-18:30

Prof.dr.sc. Tina Runjić

Programi i metode rada sa slijepim osobama

5.-9.11.2018.

21.1.–25.1.2019.

10.12.-14.12.2018.

8:00–20:00

Prof.dr.sc. Tina Runjić

Peripatologija I

27.-30.11.2018.

7.-11.1.2019.

27.-29.11.

10:00-17:00

30.11.

10.00-15.30

7.-11.1.

10:00-19:00

Doc.dr.sc. Ljiljana Pintarić Mlinar

Programiranje u rehabilitaciji djece i mladih s intelektualnim teškoćama

23.-25.10.2018.

6.-8.12.2018.

23.-25.10.

10:00-16:00

6.-7.12.

10:00-17:00

8.12.

10:00-13:00

Prof.dr.sc. Lelia Kiš-Glavaš

Profesionalna rehabilitacija I

12.–16.11.2018.

12.11.

15:00-18:45

13.-16.11.

9:00-13:30

15:00-18:00

Izv.prof.dr.sc. Renata Martinec

Psihosomatika i metode kliničke procjene I

8.–10.10.2018.

3.–5.12.2018.

15.–17.1.2019.

8.-9.10.

14:00–18:30

10.10.

10:45–13:00

3.-4.12.

14:00–18:30

5.12.

 10:45–13:00

15.-16.1.

14:00–18:30

17.1.

10:45–13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacijska rehabilitacija

Studij Edukacijske rehabilitacije se temelji na znanjima iz interdisciplinarnog područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti pod kojima se podrazumijevaju procesi i funkcije povezane s oštećenjima vida, s teškoćama učenja, s deficitom pažnje / hiperaktivnim poremećajem (ADHD), s intelektualnim teškoćama, s poremećajima iz spektra autizma, s višestrukim teškoćama, s motoričkim poremećajima, s kroničnim bolestima, s kreativnim i art / ekspresivnim terapijama. Pored navedenoga, na studiju se usvaja suvremeni pristup invaliditetu u kontekstu ljudskih prava i razvija se razumijevanje invaliditeta kao posljedice međudjelovanja oštećenja i utjecaja socijalnog konteksta. Usvajaju se znanja potrebna za razumijevanje i funkcioniranje djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom u različitim okruženjima.

Sveučilišni preddiplomski studij tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/-ca edukacijske rehabilitacije – 180 ECTS.

Sveučilišni diplomski studij dvije (2) godine, odnosno četiri (4) semestra. Završetkom diplomskog studija (Modul: Inkluzivna edukacija i rehabilitacija) stječe se naziv sveučilišni magistar/-ra struke edukacijske rehabilitacije – 120 ECTS.

E-mail: edukacijska.rehabilitacija@fpmoz.sum.baEDUKACIJSKA REHABILITACIJA –

magistri/-e struke od 2017. do 2021.

EDUKACIJSKA REHABILITACIJA – magistri/-e struke od 2017. do 2021.

MASTER – II. CIKLUS STUDIRANJA (BOLONJA)

Redni broj

Ime i prezime

Redni broj

Ime i prezime

2017.

1

Maja Ključe Korica

7

Marija Bošnjak

2

Ana Matić

8

Magdalena Šekerija

3

Matea Vuković

9

Josipa Znaor

4

Petra Lončar

10

Mirna Carević

5

Iva Zubčić

11

Petra Talajić

6

Lucijana Zelen

2018.

1

Elena Baffo

10

Anamarija Brajković

2

Franka Beljan

11

Anita Čuvalo

3

Anita Krišto

12

Marija Mikulić

4

Tatjana Planinić

13

Kristina Prlić

5

Azra Hodžić

14

Marija Jelić

6

Ivana Čolak

15

Ivona Glibić

7

Ana Marević

16

Helena Mikulić

8

Lara Rosić

17

Ivana Tomić Bebić

9

Nikolana Roić

2019.

1

Renata Grubešić

4

Ana Pavković

2

Anamarija Perić

5

Anela Planinić

3

Božana Delać

6

Valentina Tomić

2020.

1

Mirela Artuković

12

Martina Pjević

2

Branka Nešić Jelić

13

Kristina Vrnoga

3

Ivana Barišić

14

Dragana Dalmatin

4

Ivana Herceg

15

Ivona Kvesić

5

Katarina Lešić

16

Matea Lončar

6

Paulina Markić

17

Ana Martinović

7

Ana Medić

18

Magdalena Musa

8

Petra Nižić

19

Marina Papić

9

Zorica Pehar

20

Ivona Šakota

10

Glorija Šudić

21

Matea Šunjić

11

Martina Živkušić

2021.

1

Antea  Bagarić

21

Ivana   Bagarić

2

Gabrijela Bilać

22

Ivana  Bradvica

3

Kristina Brnić

23

Josipa Čerkez

4

Tina Damjanović

24

Iva Damjanović

5

Darija Dodig

25

Diana  Dumančić

6

Anđelka Franjičić

26

Marija Galić

7

Marija Grgić

27

Jelena Grubišić

8

Emilija Jelčić

28

Ana  Jukić

9

Martina Karadža

29

Nikolina Klišanin

10

Matea Kordić

30

Nikolina Kotromanović

11

Marija Lovrić

31

Marija Marić

12

Marija             Maršić

32

Martina Matičević

13

Antonela Mihaljević

33

Anita Mihovilčević Mihojević

14

Milka Mikulić

34

Ana Trogrlić

15

Stella Visković

35

Ana Vranješ

16

Irena Vukoja

36

Jelena  Živko

17

Mirela Bukovac

37

Anamarija Dilber

18

Marija Knezović

38

Tomislav Papac

19

Marija Previšić

39

Vinka Sušac

20

Martina Zovko

40

 

2022.

       
Anketa