Edukacijska rehabilitacija

Raspored nastave preddipl.studija za zimski semestar akad.2018./2019., gostujući profesori

 

 

 

1.GODINA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA EDUKACIJSKA REHABILITACIJA – I. SEMESTAR

OBVEZNI KOLEGIJI

Nastavnici

Kolegij

Datumi održavanja nastave

Satnica/termini održavanja nastave

Prof.dr.sc. Lelia Kiš-Glavaš

Uvod u inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju

12.11.2018.

9:00–13:30

Doc.dr.sc. Natalija Lisak

Uvod u inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju

12.11.2018.-15.11.2018.

9.1.2019.-10.1.2019.

12.11.

14:30-17:30

13.-14.11.

9:30–12:30

15.11.

13:30-16:30

 9.1.

13:30-16:30

10.1.

9:30-12:30

13:30-16:30

Izv.prof.dr.sc. Renata Martinec

Uvod u komplementarne terapije

8.–10.10.2018.

3.–5.12.2018.

15.–17.1.2019.

8.-9.10.

8:30–13:00

10.10.

8:30–10:45

3.-4.12.

8:30–13:00

5.12.

 8:30–10:45

15.-16.1.

8:30–13:00

17.1.

8:30–10:45

Prof.dr.sc. Branko Nikolić

Statistika

15.-19.10.2018.

8:15-13:30

Doc.dr.sc. Renata Pinjatela

Motorički poremećaji, kronične bolesti i sofrologija I

14.-15.1.2019.

 14.1.

8.30 - 20.00

15.1.

13.30 - 19.00

                        2.GODINA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA EDUKACIJSKA REHABILITACIJA – III. SEMESTAR

OBVEZNI KOLEGIJI

Nastavnici

Kolegij

Datumi održavanja nastave

Satnica/termini održavanja nastave

Izv.prof.dr.sc. Ines Joković Oreb

Rana razvojna rehabilitacija

27.11.-28.11.2018.

12.12.2018.

14.1.-16.1.2019.

27. 11.– 28.11.

8:00 – 12:00

13:00 – 16:00

12.12.

8:00 –12:00

13:00 – 16:00

14.1.-16.1.

9:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Izv.prof.dr.sc. Ines Joković Oreb

Motorički poremećaji, kronične bolesti i sofrologija II

29.11.2018.

12.12.-13.12.2018.

17.1.–18.1.2019.

29.11.

8:00 – 12:00

13:00 – 16:00

12.12.

17.00 - 20.00

13.12.

8:00 – 12:00

13:00 – 16:00

17.00- 20.00

17.–18.1.

8:00-12:00

13:00 – 17:00

Doc.dr.sc. Sonja Alimović

Procjena osoba oštećena vida

16.-18.10.2018

23.–25.1.2018. (3 grupe za vježbe)

16.-17.10.

9:00-19:00

18.10.

9:00-15:00

23.-25.1.

 8:30-20:00

Doc.dr.sc. Ante Bilić-Prcić

Obitelj i rehabilitacija

22.-26.10.2018.

3.-5.12.2018.

22.-26.10.

8:00-13:00

3.-4.12.

8:00-13:00

5.12.

8:00-11:30

Doc.dr.sc. Ana Wagner-Jakab

Teškoće učenja

12.11.-15.11.2018.

8:30-12:30

13:30-16:30

Prof.dr.sc. Jasmina Frey Škrinjar

Razvoj osoba s poremećajem iz autističnog spektra

5-8.11. i 10.11.2018.

8:00-12:00

 13:00-16:00


 

3.GODINA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA EDUKACIJSKA REHABILITACIJA – V. SEMESTAR

OBVEZNI KOLEGIJI

Nastavnici

Kolegij

Datumi održavanja nastave

Satnica/termini održavanja nastave

Doc.dr.sc. Damir Miholić

Kreativna terapija II

15.-17.10.2018.

9:00-13:00

14:30-18:30

Prof.dr.sc. Tina Runjić

Programi i metode rada sa slijepim osobama

5.-9.11.2018.

21.1.–25.1.2019.

10.12.-14.12.2018.

8:00–20:00

Prof.dr.sc. Tina Runjić

Peripatologija I

27.-30.11.2018.

7.-11.1.2019.

27.-29.11.

10:00-17:00

30.11.

10.00-15.30

7.-11.1.

10:00-19:00

Doc.dr.sc. Ljiljana Pintarić Mlinar

Programiranje u rehabilitaciji djece i mladih s intelektualnim teškoćama

23.-25.10.2018.

6.-8.12.2018.

23.-25.10.

10:00-16:00

6.-7.12.

10:00-17:00

8.12.

10:00-13:00

Prof.dr.sc. Lelia Kiš-Glavaš

Profesionalna rehabilitacija I

12.–16.11.2018.

12.11.

15:00-18:45

13.-16.11.

9:00-13:30

15:00-18:00

Izv.prof.dr.sc. Renata Martinec

Psihosomatika i metode kliničke procjene I

8.–10.10.2018.

3.–5.12.2018.

15.–17.1.2019.

8.-9.10.

14:00–18:30

10.10.

10:45–13:00

3.-4.12.

14:00–18:30

5.12.

 10:45–13:00

15.-16.1.

14:00–18:30

17.1.

10:45–13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacijska rehabilitacija

U okviru studijskog programa edukacijske rehabilitacije prvostupnici stječu uvid u komplementarne koncepte o razvoju odgojno-obrazovnih i rehabilitacijskih znanosti te razvijaju profesionalni identitet u područjima: oštećenja vida, motorički poremećaji, kronične bolesti i art terapije te inkluzivni odgoj i obrazovanje i rehabilitacija.  Studenti stječu temeljna znanja o dijagnostičkim, odgojno-obrazovnim i terpijskim postupcima, timskom radu, profesionalnoj etici i interdisciplinarnoj komunikaciji. U dijelu studijskog programa odgojno-obrazovne rehabilitacije koji se odnosi na proučavanje fenomenologije osoba s teškoćama vizualne percepcije, provstupnici usvajaju temeljna znanja o biološkom, psihološkom i socijalnom funkcioniranju osoba s teškoćama vizualne percepcije, o važnosti odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog procesa za rast i razvoj djece s teškoćama vizualne percepcije, kao i o specifičnostima odgojno-obrazovnih programa koji se primjenjuju u ovom području. Studenti stječu i spoznaje o antropološkim dimenzijama i fenomenologiji motoričkih poremećaja i kroničnih bolesti; bioetičkim i deontološkim načelima u analizi raznih problemskih područja na kronološkom kontinuumu tijekom rasta i razvoja; raznim doktrinama psihosocijalne i kompleksne rehabilitacije; ranoj razvojnoj rehabilitaciji; rehabilitacijskom i konduktivnom odgoju i obrazovanju; paradigmi sofrologije u razvoju discipline; interdisciplinarnosti (profesionalnoj etici i kompetencijama); povezanosti znanosti (biomedicinske, humanističke, društvene i druge discipline) i umjetnosti; profilaktičkoj i terapijskoj funkciji kreativnosti; transpovijesnim, transkulturnim i suvremenim pristupima u konceptima kreativnih i art terapija; kao i o drugim komplementarnim pristupima usmjerenima na otkrivanje i podržavanje životnih potencijala i kvalitete življenja u čovjeka.  Kroz dio studijskog programa koji se odnosi na inkluzivni odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju, studenti usvajaju suvremeni pristup invaliditetu u kontekstu ljudskih prava i razvijaju razumijevanje invaliditeta kao posljedice međudjelovanja oštećenja i utjecaja socijalnog konteksta. Razumiju značajke razvoja i funkcioniranja u različitim okruženjima, djece i odraslih osoba s intelektualnim teškoćama, teškoćama učenja, deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD), poremećajima iz autističnog spektra i višestrukim teškoćama. Sposobni su primijeniti temeljne tehnike odgojno-obrazovne rehabilitacijske procjene i interpretirati dobivene podatke. Sposobni su primijeniti odgojno-obrazovne rehabilitacijske postupke s ciljem unaprjeđenja općeg, kao i funkcioniranja u okviru pojedinih (razvojnih) područja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

Završetkom studija prvostupnik može sudjelovati, uz nadzor magistra struke, u:

  • kreiranju i primjeni programa podrške u ranom razvoju
  • odgoju i obrazovanju
  • zapošljavanju i uključivanju u život socijalne zajednice djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom.

Studenti su osposobljeni za pretraživanje literature, baza podataka i drugih izvora informacija. Imaju razvijenu svijest o provođenju profesionalne etike i odgovornosti u edukacijsko-rehabilitacijskoj praksi te prepoznaju potrebu i spremnost za uključivanje u cjeloživotno učenje.

Diplomski studij:

U okviru studijskog programa edukacijske rehabilitacije studenti stječu znanja o dijagnostičkim, odgojno-obrazovnim i terapijskim postupcima, timskom radu, profesionalnoj etici i interdisciplinarnoj komunikaciji u području inkluzivne edukacije i rehabilitacija.

Modul: Inkluzivna edukacija i rehabilitacija

Studenti po završetku modula mogu analizirati značajke razvoja i funkcioniranja, u različitim socijalnim kontekstima, djece i odraslih osoba s teškoćama učenja, ADHD-om, sniženim intelektualnim sposobnostima, poremećajima iz autističnog spektra te višestrukim teškoćama. Znaju odabrati primjerene tehnike procjene, provesti procjenu, integrirati podatke iz različitih izvora procjene te razumjeti ishode procjene na izradu individualiziranih programa i procesa poučavanja. Samostalno kreiraju, primjenjuju i evaluiraju individualizirane odgojno-obrazovne i rehabilitacijske postupke primjerene specifičnim potrebama pojedinaca i skupina djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Samostalno kreiraju, provode i evaluiraju plan podrške u ranom razvoju, odgoju i obrazovanju i zapošljavanju. Samostalno kreiraju, provode i evaluiraju aktivnosti unapređenja socijalne inkluzije djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom na svim razinama ekoloških sustava. Argumentima zastupaju suvremeni pristup invaliditetu u kontekstu ljudskih prava. Zastupaju shvaćanje invaliditeta kao posljedice međudjelovanja oštećenja i utjecaja socijalnog konteksta (obitelj, odgojno-obrazovne ustanove, šira okolina). Sposobni su promicati prava djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja kao i osoba s invaliditetom u zajednici.

Magistri edukacijske rehabilitacije imaju usvojena znanja i vještine potrebne za:

  • profesionalnu interdisciplinarnu suradnju (u odgoju i obrazovanju, rehabilitaciji i kliničkoj praksi)
  • neposredni odgojno-obrazovni rad
  • savjetovanje drugih stručnjaka i roditelja, kao i za superviziju rada prvostupnika koji je završio preddiplomski studij odgojno-obrazovne rehabilitacije
  • Osposobljeni su za pretraživanje literature, baza podataka i drugih izvora informacija
  • Sposobni su planirati i provoditi znanstvena istraživanja
  • Imaju razvijenu svijest o provođenju profesionalne etike i odgovornosti u odgojno-obrazovnoj rehabilitacijskoj praksi te prepoznaju potrebu i spremnost za uključivanje u cjeloživotno učenje.

Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je izvršavati stručni posao u području za koje je stekao/la naziv. Studij je zasnovan na znanjima iz interdisciplinarnog područja odgojno-obrazovnih rehabilitacijskih znanosti pod kojima se podrazumijevaju različiti dijagnostički, odgojno-obrazovni i rehabilitacijski postupci koji su povezani s teškoćama učenja, deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD), intelektualnim teškoćama, poremećajima iz autističnog spektra, višestrukim teškoćama. Završetkom ovoga studija student stječe kompetencije koje mu omogućavaju zapošljavanje na poslove visoke složenosti.http://www.erf.unizg.hr/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/trans.gif

Koordinator : Nikolina Knezović 

KONTAKT TELEFON: 036/445-486 KONTAKT E-MAIL: edukacijska.rehabilitacija@fpmoz.sum.ba


Učitavam...
Anketa