FPMOZ upisi

Međunarodna suradnja

Erasmus+ natječaj za studente - mobilnost Sveučilište u Mariboru (Slovenija)

Erasmus+ natječaj za prijavu studenata na Sveučilište u Mariboru - ljetni semestar akademske 2016./2017. godine

Otvoren je natječaj za prijavu studenata na Sveučilište u Mariboru za ljetni semestar akademske 2016./2017. godine.

Sveučilište u Mostaru može poslati najviše pet prijava za sve studijske cikluse koje će nadležni kolege u Mariboru vrjednovati i u konačnici donijeti odluku tko od prijavljenih dobiva stipendiju.

Studenti koji bi željeli ljetni semestar provesti na Sveučilištu u Mariboru trebaju izravno na e-mail Ureda za međunarodnu suradnju: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. dostaviti potpunu dokumentaciju najdalje do 21. studenoga 2016. godine.

Prijava treba sadržati sljedeću dokumentaciju u PDF formatu:

  1. Ugovor o učenju za studente 1. i 2. ciklusa, a za studente 3. ciklusa plan aktivnosti (potpisan od strane studenta,  prodekana ili voditelja studija te prorektorice za međunarodnu suradnju) (prije skeniranja potrebno je imati sve potpise i pečate)
  2. Prijepis ocjena (sve godine studija)
  3. Potvrda o znanju engleskog jezika
  4. Potpisana izjava o studentskoj mobilnosti (prije skeniranja potrebno je imati sve potpise i pečat)
  5. Potpisana izjava o prebivalištu 
  6. Motivacijsko pismo (potpisan od strane studenta)
  7. CV (prilog 4 linka)
  8. Potvrda o upisu
  9. Kopija putovnice.

Studenti trebaju, prije prijave, pogledati web stranicu Sveučilišta u Mariboru, odnosno njihovu ponudu za studijske programe kako bi pronašli odgovarajuće kolegije te uspostavili kontakt s istima u cilju što boljeg sastavljanja ugovora o učenju i priznavanja ECTS bodova po povratku s razmjene.

Ugovor o učenju sastavlja se u suradnji s prodekanom za nastavu ili voditeljem studijskog programa na matičnom fakultetu.

Više informacija dostupno na:

http://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/Application-procedure.aspx

Za sva daljnja pitanja kontaktirati Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru:

mr. sc. Marija Nakić,

Tel: 036/ 337 077; 036/ 320 885

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Popis studenata po godinama

Popis studenata po godinama

talumni logo blue

 
 ESTA Logo RGB S e1590050249491                                                                                             
 
Studomat
ISS
ISS
ISS
Anketa