Novosti

Odluka o kolektivnom godišnjem odmoru

Sukladno Sveučilišnom kalendaru za akademsku 2018./2019. godinu, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru za vrijeme 

Božićnih i novogodišnjih praznika neće raditi od 24. prosinca 2018. godine do 6. siječnja 2019. godine.

Fakultet nastavlja s radom 7. siječnja 2019. godine.

Anketa