Stručni studij kineziologije

Predavanja - Modul kineziološka rekreacija i fitnes

Predavanja V. semestar modula KINEZIOLOŠKA REKREACIJA I FITNES održat će se u četvrtak, 31.siječnja prema sljedećem rasporedu:

 - PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE U KINEZIOLOŠKOJ REKREACIJI - prof.dr.sc. Žarko Bilić - 16:00-18:00 

- FITNES - prof.dr.sc. Goran Bošnjak - 18:00-20:00