Stručni studij kineziologije

Osnove sportske prehrane - rezultati ispita

Ispit iz kolegija Osnove sportske prehrane koji je održan 4. veljače položili su:

Vuković Lea - dovoljan (2)

Šimunović Manuela - dovoljan (2)