Stručni studij kineziologije

VAŽNO - RASPORED

Raspored predavanja PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE ubuduće možete pratiti  pod ikonom  Preddiplomski stručni studij kineziologije - Raspored.

 

Anketa