Edukacijska rehabilitacija

Raspored nastave za ljetni semestar akad.2018./2019., gostujući profesori

 

 

1.GODINA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA EDUKACIJSKA REHABILITACIJA – II. SEMESTAR

OBVEZNI KOLEGIJI

Nastavnici

Kolegij

Datumi održavanja nastave

Satnica/termini održavanja nastave

Izv.prof.dr.sc. Ante Bilić Prcić

Oštećenja vida

23.4.-26.4.2019.

5.6.-7.6.2019.

23.4.-26.4.

8:00-13:00

5.6.

14:00-16:30 S (Grupa A)

16:30-18:00 P

18:00-20:00 S (Grupa B)

6.6.

8:00-10:30 S (Grupa B)

10:30-12:00 P

12:00-14:30 S(Grupa A)

7.6.

8:00-9:30 P

9:30-11:00  (Grupa A)

11:00-12:30 S (Grupa B)

Izv.prof.dr.sc. Snježana Sekušak-Galešev

Rehabilitacija igrom I

6.5.-7.5.

14.5.2019.

6.5.-7.5.

9:00-13:00

14:00-18:00

14.5.

9:00-13:00

14:00-18:00

Izv.prof.dr.sc. Snježana Sekušak-Galešev

Razvoj osoba s intelektualnim teškoćama

15.5.2019.

3.-5.6.2019.

15.5.

9:00-13:00

3.6.-4.6.

9:00-13:00

14:00-18:00

5.6.

9:00-13:00

Doc.dr.sc. Damir Miholić

Kreativna terapija I

11.3.-12.3.2019.

11.3.

9:00-13:00

14:30-17:30

12.3.

9:00-12:00

13:00-15:00

 

Praksa

4.3.-8.3.2019.

 

1.GODINA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA EDUKACIJSKA REHABILITACIJA – II. SEMESTAR

IZBORNI KOLEGIJI

Nastavnici

Kolegij

   

Doc.dr.sc. Sonja Alimović

Komunikacija osoba oštećena vida

27.3.-29.3.2019.

22.-24.5.2019.

27.-29.3.

9:00-19:00 P i V

22.–23.5.

9:00-19:00 P i S

24.5.

10:00-15:00 P i S

2.GODINA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA EDUKACIJSKA REHABILITACIJA – IV. SEMESTAR

OBVEZNI KOLEGIJI

Nastavnici

Kolegij

Datumi održavanja nastave

Satnica/termini održavanja nastave

Prof.dr.sc. Rea Fulgosi Masnjak

Edukacijsko-rehabilitacijska procjena I

1.4.-3.4.2019.

1.4.-2.4.

9:00-19:30

3.4.

9:00-10:30

Prof.dr.sc. Jasmina Frey Škrinjar

Doc.dr.sc. Jasmina Stošić

Poučavanje osoba s poremećajem iz autističnog spektra

8.4.–12.4.2019.

8:00-13:00

14:00-18:00

Doc.dr.sc. Renata Pinjatela

Uvod u metode rehabilitacije osoba s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima

27.5.-28.5.2019.

27.5.

9:00-19:00

28.5.

8:00-12:30

Prof.dr.sc. Tina Runjić

Valentina Mašić, mag.rehab.educ.

Brailleovo pismo

4.3.-8.3.2019.

13.5-17.5 2019.

4.3.-8.3.

14:00-19:00

13.5.-17.5.

8:00-20:00

Prof.dr.sc. Tina Runjić

Valentina Mašić, mag.rehab.educ.

Matematika za slijepe

26.3.-29.3.2019.

3.6.-7.6.2019.

26.3 -29.3

14:00-18:00

3.6.-8.6.

8:00-20:00

 

Praksa

11.3.-15.3.2019.

18.3.-22.3.2019.

 

 


 

3.GODINA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA EDUKACIJSKA REHABILITACIJA – VI. SEMESTAR

OBVEZNI KOLEGIJI

Nastavnici

Kolegij

Datumi održavanja nastave

Satnica/termini održavanja nastave

Prof.dr.sc. Lelia Kiš-Glavaš

Rehabilitacija putem pokreta I

18.3.-22.3.2019.

8.4.-12.4.2019.

20.5.-22.5.2019.

* nastava se održava u gimnastičkoj dvorani

18.3.-21.3.

9:00-16:30

22.3.

9:00-11:15

8.4.-11.4.

9:00-16:30

12.4.

9:00-11:15

20.5.-21.5.

9:00-14:15

22.5.

9:00-12:45

Prof.dr.sc. Tina Runjić

Izv.prof.dr.sc. Katia Novak Lauš

Valentina Mašić, mag.rehab.educ.

Programi i metode rada sa slabovidnim osobama

4.3.-8.3.2019.

25.3-29.3. 2019.

31.5.-1.6.2019.

 

4.3.-8.3.

9:00-13:00

25.3.

8:00-19:00

26.3.-29.3.

8:00-13:00

31.5.

16:00-18:15

1.6.

9:00-11:15

Prof.dr.sc. Tina Runjić

Dominik Sikirić, mag.rehab.educ.

Peripatologija II

26.2.-27.2.2019.

27.5.-1.6.2019.

3.-8.6.2019.

26.2.-27.2.

10:00-18:00

27.5.-1.6.

8:00-20:00

3.6.-8.6.

8:00-20:00

Prof.dr.sc. Daniela Bratković

Programi podrške za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama

15.-17.4.2019.

22.-25.5.2019.

15.4.-17.4.

9:00–16:00

22.5.

14:00–18:30

23.5.-24.5.

9.00–16.00

25.5.

9.00–12.00

Prof.dr.sc. Zrinjka Stančić

Programi unapređivanja socijalne kompetencije

1.4-3.4.2019.

15P+3S

Zrinka Dumančić 12S+30V

9:00-14:30

 

Izv.prof.dr.sc. TomislavBreitenfeld

Praktikum iz kreativne terapije I

15.3.2019.

4.4.-5.4.2019.

9.5.-10.5.2019.

09,00 -10,30 seminari

10,30-11,00 pauza

11,00-13,15 seminari

13,15-14,15 pauza

14,15-17,15 seminari

 

 

Praksa

29.4.–30.4.2019.

6.5.-8.5.2019.

13.5.–17.5.2019.

 

 

3.GODINA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA EDUKACIJSKA REHABILITACIJA – VI. SEMESTAR

IZBORNI KOLEGIJI

Nastavnici

Kolegij

Datumi održavanja nastave

Satnica/termini održavanja nastave

 

Izv.prof.dr.sc. Renata Martinec

Praktikum iz kreativne terapije II

11.3.–14.3.2019.

11.3.–13.3.

8:30–13:00

14:00–18:30

14.3.

8:30–13:00

 

Doc.dr.sc.

Ljiljana Pintarić Mlinar

Poticanje perceptivno-motoričkih sposobnosti

1.4-3.4.2019.

15:00-19:00

 

 

 

1.GODINA DIPLOMSKOG STUDIJA EDUKACIJSKA REHABILITACIJA – II. SEMESTAR

OBVEZNI KOLEGIJI

Nastavnici

Kolegij

Datumi održavanja nastave

Satnica/termini održavanja nastave

 
 

Prof.dr.sc. Branko Nikolić

Kvantitativne metode

18.3.-22.3.2019.

23.4.-26.4.2019.

9:00-12:00

 

Doc.dr.sc. Ljiljana Pintarić Mlinar

Osobno usmjereno planiranje podrške I

1.4.-3.4.2019.

5.6.-6.6.2019.

1.4.-3.4.

9:00-14:00

5.6.

11:00-17:00

6.6.

9:00-12:00

 

Doc.dr.sc. Jasmina Stošić

Programiranje u radu s osobama s poremećajem iz autističnog spektra I

6.5.–10.5.2019.

8:00-13:00

14:00-18:00

 
 

Praksa iz odabranog kolegija

25.2.–1.3.2019.

4.3.–8.3.2019.

   

 

 

1.GODINADIPLOMSKOG STUDIJA EDUKACIJSKA REHABILITACIJA – II. SEMESTAR

IZBORNI KOLEGIJI

Nastavnici

Kolegij

Datumi održavanja nastave

Satnica/termini održavanja nastave

 
 

Izv.prof.dr.sc. Anamarija Žic-Ralić

Suradnja

8.4.-10.4.2019.

27.5.-28.5.2019.

8.-9.4.

9:00-13:00

14:00–18:00

10.4.

9:00-13:00

27.- 28.5.

9:00-13:00

14:00–18:00

 

 

Edukacijska rehabilitacija

U okviru studijskog programa edukacijske rehabilitacije prvostupnici stječu uvid u komplementarne koncepte o razvoju odgojno-obrazovnih i rehabilitacijskih znanosti te razvijaju profesionalni identitet u područjima: oštećenja vida, motorički poremećaji, kronične bolesti i art terapije te inkluzivni odgoj i obrazovanje i rehabilitacija.  Studenti stječu temeljna znanja o dijagnostičkim, odgojno-obrazovnim i terpijskim postupcima, timskom radu, profesionalnoj etici i interdisciplinarnoj komunikaciji. U dijelu studijskog programa odgojno-obrazovne rehabilitacije koji se odnosi na proučavanje fenomenologije osoba s teškoćama vizualne percepcije, provstupnici usvajaju temeljna znanja o biološkom, psihološkom i socijalnom funkcioniranju osoba s teškoćama vizualne percepcije, o važnosti odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog procesa za rast i razvoj djece s teškoćama vizualne percepcije, kao i o specifičnostima odgojno-obrazovnih programa koji se primjenjuju u ovom području. Studenti stječu i spoznaje o antropološkim dimenzijama i fenomenologiji motoričkih poremećaja i kroničnih bolesti; bioetičkim i deontološkim načelima u analizi raznih problemskih područja na kronološkom kontinuumu tijekom rasta i razvoja; raznim doktrinama psihosocijalne i kompleksne rehabilitacije; ranoj razvojnoj rehabilitaciji; rehabilitacijskom i konduktivnom odgoju i obrazovanju; paradigmi sofrologije u razvoju discipline; interdisciplinarnosti (profesionalnoj etici i kompetencijama); povezanosti znanosti (biomedicinske, humanističke, društvene i druge discipline) i umjetnosti; profilaktičkoj i terapijskoj funkciji kreativnosti; transpovijesnim, transkulturnim i suvremenim pristupima u konceptima kreativnih i art terapija; kao i o drugim komplementarnim pristupima usmjerenima na otkrivanje i podržavanje životnih potencijala i kvalitete življenja u čovjeka.  Kroz dio studijskog programa koji se odnosi na inkluzivni odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju, studenti usvajaju suvremeni pristup invaliditetu u kontekstu ljudskih prava i razvijaju razumijevanje invaliditeta kao posljedice međudjelovanja oštećenja i utjecaja socijalnog konteksta. Razumiju značajke razvoja i funkcioniranja u različitim okruženjima, djece i odraslih osoba s intelektualnim teškoćama, teškoćama učenja, deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD), poremećajima iz autističnog spektra i višestrukim teškoćama. Sposobni su primijeniti temeljne tehnike odgojno-obrazovne rehabilitacijske procjene i interpretirati dobivene podatke. Sposobni su primijeniti odgojno-obrazovne rehabilitacijske postupke s ciljem unaprjeđenja općeg, kao i funkcioniranja u okviru pojedinih (razvojnih) područja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

Završetkom studija prvostupnik može sudjelovati, uz nadzor magistra struke, u:

  • kreiranju i primjeni programa podrške u ranom razvoju
  • odgoju i obrazovanju
  • zapošljavanju i uključivanju u život socijalne zajednice djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom.

Studenti su osposobljeni za pretraživanje literature, baza podataka i drugih izvora informacija. Imaju razvijenu svijest o provođenju profesionalne etike i odgovornosti u edukacijsko-rehabilitacijskoj praksi te prepoznaju potrebu i spremnost za uključivanje u cjeloživotno učenje.

Diplomski studij:

U okviru studijskog programa edukacijske rehabilitacije studenti stječu znanja o dijagnostičkim, odgojno-obrazovnim i terapijskim postupcima, timskom radu, profesionalnoj etici i interdisciplinarnoj komunikaciji u području inkluzivne edukacije i rehabilitacija.

Modul: Inkluzivna edukacija i rehabilitacija

Studenti po završetku modula mogu analizirati značajke razvoja i funkcioniranja, u različitim socijalnim kontekstima, djece i odraslih osoba s teškoćama učenja, ADHD-om, sniženim intelektualnim sposobnostima, poremećajima iz autističnog spektra te višestrukim teškoćama. Znaju odabrati primjerene tehnike procjene, provesti procjenu, integrirati podatke iz različitih izvora procjene te razumjeti ishode procjene na izradu individualiziranih programa i procesa poučavanja. Samostalno kreiraju, primjenjuju i evaluiraju individualizirane odgojno-obrazovne i rehabilitacijske postupke primjerene specifičnim potrebama pojedinaca i skupina djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Samostalno kreiraju, provode i evaluiraju plan podrške u ranom razvoju, odgoju i obrazovanju i zapošljavanju. Samostalno kreiraju, provode i evaluiraju aktivnosti unapređenja socijalne inkluzije djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom na svim razinama ekoloških sustava. Argumentima zastupaju suvremeni pristup invaliditetu u kontekstu ljudskih prava. Zastupaju shvaćanje invaliditeta kao posljedice međudjelovanja oštećenja i utjecaja socijalnog konteksta (obitelj, odgojno-obrazovne ustanove, šira okolina). Sposobni su promicati prava djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja kao i osoba s invaliditetom u zajednici.

Magistri edukacijske rehabilitacije imaju usvojena znanja i vještine potrebne za:

  • profesionalnu interdisciplinarnu suradnju (u odgoju i obrazovanju, rehabilitaciji i kliničkoj praksi)
  • neposredni odgojno-obrazovni rad
  • savjetovanje drugih stručnjaka i roditelja, kao i za superviziju rada prvostupnika koji je završio preddiplomski studij odgojno-obrazovne rehabilitacije
  • Osposobljeni su za pretraživanje literature, baza podataka i drugih izvora informacija
  • Sposobni su planirati i provoditi znanstvena istraživanja
  • Imaju razvijenu svijest o provođenju profesionalne etike i odgovornosti u odgojno-obrazovnoj rehabilitacijskoj praksi te prepoznaju potrebu i spremnost za uključivanje u cjeloživotno učenje.

Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je izvršavati stručni posao u području za koje je stekao/la naziv. Studij je zasnovan na znanjima iz interdisciplinarnog područja odgojno-obrazovnih rehabilitacijskih znanosti pod kojima se podrazumijevaju različiti dijagnostički, odgojno-obrazovni i rehabilitacijski postupci koji su povezani s teškoćama učenja, deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD), intelektualnim teškoćama, poremećajima iz autističnog spektra, višestrukim teškoćama. Završetkom ovoga studija student stječe kompetencije koje mu omogućavaju zapošljavanje na poslove visoke složenosti.http://www.erf.unizg.hr/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/trans.gif

Koordinator : Nikolina Knezović 

KONTAKT TELEFON: 036/445-486 KONTAKT E-MAIL: edukacijska.rehabilitacija@fpmoz.sum.ba


Učitavam...
Anketa