Stručni studij kineziologije

Sportska medicina - rezultati ispita

Rezultati ispita iz kolegija SPORTSKA MEDICINA koji je održan 25.veljače:

  1. Batinović Marijo 9839 – dobar (3)
  2. Medak Pero 12008 – dobar (3)
  3. Jelavić Marko 12209 - dobar (3)
  4. Damjanović Marko – 12009 – dobar (3)
  5. Schmuch Elena – 12002 – vrlodobar (4)
  6. Mulalić Ema – 12004 – dobar (3)