Novosti

Predavanje švicarske veleposlanice

Protokol posjeta Nj. E. Andrea Rauber Saxer

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

  1. ožujka 2019.

DOLAZAK Veleposlanice – 13:45

  • Doček Uprave Fakulteta i predstavnika Sveučilišta ispred zgrade Filozofskog fakulteta
  • Izjave za medije – press hall Filozofskog fakulteta

PREDAVANJE na temu: Politički sustav Švicarske* – 14:00 – 15:00

  • Vrijeme predviđeno za pitanja publike – 14:45 – 15:00

SASTANAK s Upravom Filozofskog fakulteta i predstavnicima Sveučilišta – 15:00 – 15:30

ODLAZAK Veleposlanice – 15:35

*Napomena: predavanje će se održati na engleskom jeziku uz prikaz prezentacije sadržaja predavanja na hrvatskom jeziku. Publici će biti omogućeno postavljanje pitanja na hrvatskom i engleskom jeziku uz pomoć službenog prevoditelja švicarskog veleposlanstva.

Plakat o predavanju švicarske veleposlanice možete provjeriti na linku.