Novosti

Predavanje prof.dr.sc. Larsa Pettera Soldveta

Pozivamo sve studente i djelatnike na predavanje prof.dr.sc. Larsa Pettera Soldveta (University College of Southeast Norway) na temu: „Human rights as Nonsense on Stilts?” koje će se održati 29. 3. 2019. u 13:00 sati u amfiteatru Klaić (13), na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.