Novosti

Obavijest o radionici i predavanju

PredavanjeE-učenje sinonim za novo, moderno i kvalitetno obrazovanje (trajanje 60 minuta) - 25.4. u 11 sati, amfiteatar Sokrat Filozofski fakultet
Radionica: ABC radionica dizajna nastave (trajanje 120 minuta) - 25.4. u 12.30 sati, amfiteatar Sokrat Filozofski fakultet

Predavanje: E-učenje sinonim za novo, moderno i kvalitetno obrazovanje

Trajanje: 60 minuta

Predavač: Sandra Kučina Softić, M.Sc. in Digital Education, pomoćnica ravnatelja za obrazovanje i podršku korisnicima, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

Sažetak predavanja:

E-učenje je sastavni i integralni dio procesa obrazovanja. Sustavno uvođenje e-učenja doprinosi kvaliteti sveučilišnog obrazovanja koje se temelji na ishodima učenja sa studentima u središtu obrazovnog procesa kao i razvoju prikladnih i inovativnih metoda poučavanja i učenja koje će podići motivaciju studenata za studiranje te kreativan i istraživački rad. Među novijim dokumentima koje je izdala Europska komisija nalazi se i Renewed Agenda for Higher Education (2017) koja u fokus stavlja izazove digitalizacije, ključnu ulogu edukatora i potrebu za kvalitetno dizajniranim obrazovnim programima. Osim toga Europska komisija ističe i ključnu ulogu visokog obrazovanja u današnjem društvu jer digitalne tehnologije čine poslove fleksibilnijima i kompleksnijima te se od zaposlenika očekuju vještine 21. stoljeća. U Akcijskom planu za digitalno obrazovanje koji je donijela Europska komisija u siječnju 2018. ističe se važnost boljeg iskorištavanja digitalne tehnologije za poučavanje i učenje te navodi niz koraka koje je potrebno provesti da se iskoristi puni potencijal digitalne tehnologije za poboljšanje obrazovanja. Srce kao središnja infrastrukturna ustanova cjelokupnog sustava znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske pruža savjetodavnu i obrazovnu podršku institucijama i pojedincima iz akademske i istraživačke zajednice pri primjeni informacijske i komunikacijske tehnologije u procesu obrazovanja i istraživanja. Centar za e-učenje Srca već 11 godina radi na sustavnoj podršci ustanovama, nastavnicima i studentima u sustavu visokog obrazovanje, ali i ostalima u obrazovnom sustavu pri upotrebi tehnologija i alata za e-učenje. Centar za e-učenje Srca danas djeluje kao nacionalni centar za e-učenje u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Osim tehnologija koje su dostupne korisnicima kao što je sustav Merlin, na kojem se za ak. godinu 2018./2019. nalazi preko 12.500 e-kolegija, posebna pažnja u radu posvećuje se podršci korisnicima, posebice nastavnicima, kojima je kvalitetna podrška Centra svakodnevno osigurana i dostupna putem helpdeska, kroz tečajeve (učioničke i online) i radionice, priručnike i animacije, individualne konzultacije te zajedničke projekte s nastavnicima na razvoju njihovih kolegija.

Radionica: ABC radionica dizajna nastave

Trajanje radionice: 120 minuta

Voditeljica radionice: Sandra Kučina Softić, M.Sc. in Digital Education, pomoćnica ravnatelja za obrazovanje i podršku korisnicima, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

Opis radionice:

ABC radionica namijenjena je nastavnicima u sustavu visokog obrazovanja na kojoj mogu pomoću ABC metode izraditi novi ili unaprijediti postojeći kolegij ili obrazovni program. Nastavnici na radionici rade u grupama na obrazovnom programu ili kolegiju te, na zabavan i jednostavan način, definiraju pojedine aktivnosti i način provedbe (u učionici ili online) koji su potrebni za postizanje ishoda učenja. Cilj je pomoći nastavnicima da naprave reviziju postojećih kolegija i unaprijede ih uvođenjem novih nastavnih metoda i metoda vrednovanja. Isto tako pomaže im postaviti učioničke kolegije u online okruženje ili podići razinu e-učenja postojećeg e-kolegija, kao i zamisliti i postaviti potpuno novi kolegij ili program.

Postava radionice: učionica s 5-6 duplih stolova (dva stola spojena) i za svakim stolom 5-6 stolica, radi se u grupama. Bez računala za sudionike, samo predavačko računalo i lcd projektor.