Međunarodna suradnja

Međunarodna znanstvena i umjetnička konferencija“Suvremene teme u odgoju i obrazovanju – STOO“ - Zagreb (studeni 2019.)

Međunarodna znanstvena i umjetnička konferencija“Suvremene teme u odgoju i obrazovanju – STOO“,

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 

15. – 17. studenoga 2019. godine, Zagreb (Hrvatska)

 

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu sa zadovoljstvom najavljuje i poziva na Međunarodnu znanstvenu i umjetničku konferenciju Suvremene teme u odgoju i obrazovanju – STOO, koja će se održati 15. – 17. studenoga 2019. godine, u Zagrebu (Hrvatska), pod pokroviteljstvom Grada Zagreba, prigodom obilježavanja stote obljetnice Fakulteta.

Okrugli stol na temu Uloga bioetike u izgradnji modelâ suvremenog obrazovanja

Okrugli stol organizira se u okviru simpozija Bioetika i izazovi suvremenog odgoja i obrazovanja, a u suradnji sa Znanstvenim centrom izvrsnosti za integrativnu bioetiku.

Umjetnički program

 • Izložba likovnih i teoretskih djela profesora likovnog obrazovanja Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1919. - 2019.
 • Koncert studenata i djelatnika Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Popis simpozija

 • Pedagogija i psihologija: od ispravljanja nedostataka do poticanja osobnih snaga i vrlina
 • Bioetika i izazovi suvremenog odgoja i obrazovanja
 • Metodički pristupi odgoju i obrazovanju
 • P(r)oučavanje hrvatskoga jezika, književnosti, dramske i medijske kulture
 • Trendovi i izazovi u učenju i p(r)oučavanju stranih jezika
 • Uloga i mogućnosti informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) u predškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju te obrazovanju učitelja
 • Novi izazovi u nastavi matematike
 • Kineziološki trendovi u odgoju i obrazovanju
 • Istraživanje odnosa likovnih i vizualnih umjetnosti u odgoju i obrazovanju
 • Perspektive suvremenoga glazbenog odgoja i obrazovanja.

Službeni jezici konferencije

 • hrvatski i engleski
 • hrvatski, engleski i njemački za simpozij Trendovi i izazovi u učenju i p(r)oučavanju stranih jezika.

Moguće je prijaviti usmeno izlaganje, poster ili glazbenu radionicu. Predviđeno je trajanje usmenoga izlaganja 15 minuta nakon čega slijedi petominutna rasprava. Konačna duljina predavanja i rasprave ovisi o broju prijavljenih predavača unutar pojedinoga simpozija.

Upute za prijavu izlaganja/postera

Prijave putem poveznice: http://conferences.ufzg.hr/ojs/index.php/STOO

Za prijavu izlaganja ili postera potrebno je registrirati se u sustav te u njega, uz osobne podatke, unijeti naslov, sažetak u opsegu od najmanje 300 do najviše 350 riječi te pet ključnih riječi.

Naslov, sažetak i ključne riječi potrebno je u sustav unijeti u .doc ili .docx dokumentu iz kojeg je uklonjena identifikacija autora (pod File >Properties).

Za prijavu sažetka potrebno je koristiti predložak objavljen na registracijskoj stranici.

Sažetak je potrebno pripremiti:

 • na hrvatskome i engleskome jeziku (engleski ili njemački za stranojezični simpozij) ako se izlaže na hrvatskome
 • na engleskome jeziku (engleski ili njemački za stranojezični simpozij) ako se izlaže na tom jeziku.

Sažetak treba jasno predstaviti istraživački problem, teorijski okvir te vezu obrađene teme s prethodnim istraživanjima problema. Metodologija treba biti jasna, a uz predstavljene rezultate treba dati novi znanstveni ili stručni doprinos znanstvenomu ili umjetničkom području. Moguće je uz sažetak navesti do 4 reference.

Sažetke je potrebno jezično urediti (lektorirati).

Po završetku anonimnoga recenzentskog postupka bit će objavljena e-knjižica prihvaćenih sažetaka, dostupna na mrežnim stranicama Učiteljskog fakulteta.

Rok za predaju sažetaka: 2. lipnja 2019. godine.

Izlagači mogu prijaviti dva rada (kao autori ili suautori).

Obavijest o prihvaćanju sažetaka sudionici će primiti do 24. lipnja 2019. godine.

Prikupljanje sažetaka bit će organizirano u okviru pojedinih simpozija (prihvaćene izlagače kontaktirat će tajnici pojedinih simpozija).

Nakon primitka obavijesti o prihvaćanju sažetka, svi izlagači koji žele sudjelovati na Konferenciji dužni su se registrirati kao sudionici Konferencije.

Registracija je moguća putem sljedeće poveznice: https://forms.gle/RHUhQtiZoXPKc5N99

Upute za prijavu glazbene radionice

Prijava za radionicu treba sadržavati:

 • trajanje (30, 45, 60 ili 90 minuta)
 • naziv radionice
 • kratak sažetak (opis radionice i aktivnosti koje će se provoditi, program radionice, način na koji polaznici sudjeluju u radionici, ishodi učenja)
 • oprema potrebna za održavanje radionice (računalo, internet, zvučnici, stolice, bez stolica, veličina prostorije, projektor i sl.)
 • oprema koju polaznici trebaju donijeti za sudjelovanje u radionici
 • broj polaznika i razina znanja polaznika radionice.

Svaki autor dostavlja životopis (do 100 riječi).

Rok za prijavu glazbene radionice: 2. lipnja 2019. godine.

Obavijest o prihvaćanju na radionicu sudionici će primiti do 24. lipnja 2019. godine.

Nakon primitka obavijesti o prihvaćanju na radionicu, svi izlagači koji žele sudjelovati na Konferenciji dužni su se registrirati kao sudionici Konferencije.

Registracija je moguća putem sljedeće poveznice: https://forms.gle/RHUhQtiZoXPKc5N99

Objavljivanje radova

Svi prihvaćeni i pozitivno recenzirani radovi bit će objavljeni u e-zbornicima radova pojedinačnih simpozija. Zbornici radova bit će mrežno objavljeni i dostupni bez naknade.

Najbolji radovi bit će objavljeni u posebnom izdanju Hrvatskoga časopisa za odgoj i obrazovanje.

Molimo autore da se pri pripremi cjelovitih radova koriste uputama za autore koje su dostupne na sljedećoj poveznici: https://www.ufzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2019/04/Upute-autorimaguidelines.pdf

Kotizacija

Izlagači: 100 eura (rana uplata); 130 eura (kasna uplata)

Rok za uplatu kotizacije za izlagače: 15. srpnja 2019. godine (rana uplata); 31. kolovoza 2019. godine (kasna uplata).

Slušači: 60 eura

Prijave slušača bit će otvorene od 1. kolovoza 2019. godine do 8. rujna 2019. godine. Broj slušačkih mjesta ograničen je, a slušači će se prihvaćati isključivo prema redoslijedu prijave. Prijava slušača odvija se putem poveznice: https://forms.gle/RHUhQtiZoXPKc5N99

Do 11. rujna 2019. godine prijavljeni slušači dobit će potvrdu o prijavi. Ukoliko je prijava prihvaćena, slušači do 22. rujna 2019. godine trebaju uplatiti kotizaciju.

Kotizacija uključuje posjet izložbi i ulaz na koncert povodom stogodišnjice Učiteljskog fakulteta, kongresne materijale, piće dobrodošlice, osvježenja u stankama, ručak i svečanu večeru.

Podatci za plaćanje kotizacije

Sudionici kojima je potreban predračun za kotizaciju trebaju na e-adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. poslati sljedeće podatke:

 • Ime i prezime
 • OIB
 • Adresa.

Ako kotizaciju plaća ustanova, potrebno je na e-adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. poslati sljedeće podatke:

 • Naziv ustanove
 • Adresu ustanove
 • OIB ustanove
 • Ime sudionika za kojega se plaća kotizacija.

Potvrda o plaćenoj kotizaciji (PDF, sken ili slika) obavezno se dostavlja na e-adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Za uplate u Hrvatskoj:

Primatelj: Učiteljski fakultet Zagreb, Savska cesta 77, Zagreb

IBAN primatelja: HR9124020061100639639; Model: 00; Poziv na broj: 661513

Opis plaćanja: Kotizacija za konferenciju STOO UFZG 2019, te ime i prezime sudionika.

Za uplate iz inozemstva:

Primatelj: Učiteljski fakultet Zagreb, Savska cesta 77, Zagreb

IBAN primatelja: HR9124020061100639639; SWIFT/BIC: ESBCHR22; Naziv banke: Erste & Steiermärkische bank d.d., Jadranski trg 3a, Rijeka, Republika Hrvatska

Opis plaćanja: Kotizacija za konferenciju STOO UFZG 2019, te ime i prezime sudionika.

Mjesto održavanja konferencije

 • Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, Zagreb
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, Zagreb
 • Stara gradska vijećnica, Ćirilometodska ulica 5, Zagreb
 • Muzej Mimara, Rooseveltov trg 5, Zagreb (umjetnički dio programa).

Smještaj u blizini konferencije

 • Hotel Westin, Ulica Izidora Kršnjavog 1, Zagreb
 • Hotel International, Miramarska cesta 24, Zagreb
 • Hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, Zagreb
 • Hotel Panorama, Trg Krešimira Ćosića 9, Zagreb.

Važni datumi

Slanje sažetaka: 2. lipnja 2019. godine.

Obavijest o prihvaćanju sažetaka ili o potrebi izmjena: 24. lipnja 2019. godine.

Rok za uplatu kotizacije (za izlagače): 15. srpnja 2019. godine.

Rok za registraciju izlagača: 15. srpnja 2019. godine.

Rok za prijavu slušača: 1. kolovoza – 8. rujna 2019. godine.

Potvrda o prihvaćanju slušača: 11. rujna 2019. godine.

Rok za uplatu kotizacije (za slušače): 22. rujna 2019. godine.

Rok za predaju radova (simpoziji: Pedagogija i psihologija: od ispravljanja nedostataka do poticanja osobnih snaga i vrlinaUloga i mogućnosti informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) u predškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju te obrazovanju učiteljaKineziološki trendovi u odgoju i obrazovanju): 31. kolovoza 2019. godine.

Rok za predaju radova (simpoziji: Bioetika i izazovi suvremenog odgoja i obrazovanjaMetodički pristupi odgoju i obrazovanjuP(r)oučavanje hrvatskoga jezika, književnosti, dramske i medijske kultureNovi izazovi u nastavi matematikePerspektive suvremenoga glazbenog odgoja i obrazovanjaIstraživanje odnosa likovnih i vizualnih umjetnosti u odgoju i obrazovanju): 31. siječnja 2020. godine.

Rok za predaju radova (simpozij: Trendovi i izazovi u učenju i p(r)oučavanju stranih jezik): 29. veljače 2020. godine.

Simpoziji, koji zahtijevaju predaju radova prije Konferencije, će istu vršiti putem poveznice: http://conferences.ufzg.hr/ojs/index.php/STOO

Simpoziji, koji zahtijevaju predaju radova nakon Konferencije, će upute dati naknadno.

Kontakt

Petra Karabin, administrativna tajnica Konferencije, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; e-adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Više informacija: https://www.ufzg.unizg.hr/stoo/

Popis studenata po godinama

Popis studenata po godinama

talumni logo blue

Studomat
ISS
ISS