Novosti

POSJET STUDENATA 3. GODINE GEOGRAFIJE UPRAVI ZA CIVILNU ZAŠTITU I VATROGASTVO

Studenti treće godine Studija geografije Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru predvođeni asistenticom Jelenom Šimunović posjetili su Upravu za civilnu zaštitu i vatrogastvo.

Studenti su upoznati sa radom Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo, te smjernicama  za prevenciju i zaštitu od mogućih ugroza, prevenciju mogućih posljedica te stvaranje uvjeta za pripravnost i reagiranje u slučajevima izvanrednih događaja, velikih nesreća i katastrofa kao i poduzimanje potrebnih mjera i aktivnosti za otklanjanje posljedica i normalizaciju svakodnevnog života.

 Studenti su također upoznati sa radom i ulogom Operativnog centra civilne zaštite,  kao i Stožera civilne zaštite Hercegovačko neretvanske županije.