Stručni studij kineziologije

IV. semestar MODUL KONDICIJSKA PRIPREMA - nastava

Nastava za IV. semestar MODUL KONDICIJSKA PRIPREMA održat će se prema sljedećem rasporedu:

doc.dr.sc. Mile Ćavar - 10.6. 11:00-13:00

doc.dr.sc. Marko Ostojić - 11.6. 15:00-17:00