Edukacijska rehabilitacija

Razvoj osoba s intelektualnim teškoćama, rezultati ispita

 

Rezultati pismenog ispita iz kolegija Razvoj osoba s IT, Datum ispita: 9.06.2019.

 

                                 Broj bodova

Broj indeksa                  Max 46            Ocjena

 

12544                              43                 Odličan (5)

12552                              33,5              Dobar (3)

12562                              33,5               Dobar (3)

12567                             19,5                Nedovoljan (1)

12556                              15                 Nedovoljan (1)

12516                              20                 Nedovoljan (1)

12565                              15                 Nedovoljan (1)

12515                             36,5                Dobar (3)

10990                              6,5                 Nedovoljan (1)

11798                              8,5                 Nedovoljan (1)

11840                               6                   Nedovoljan (1)

12520                               7                   Nedovoljan (1)

12535                              15                 Nedovoljan (1)

12526                              2,5                 Nedovoljan (1)

11865                               23                 Nedovoljan (1)

12513                             16,5                Nedovoljan (1)

11839                              24                 Nedovoljan (1)

12566                              16                 Nedovoljan (1)

12554                             24,5                Nedovoljan (1)

12542                              17                 Nedovoljan (1)

11800                              18                 Nedovoljan (1)

11805                             16,5                Nedovoljan (1)

12564                              32                 Dovoljan (2)

12551                             30,5                Dovoljan (2)

11856                             19,5                Nedovoljan (1)

12549                             26,5                Nedovoljan (1)

12555                             13,5                Nedovoljan (1)

12571                             33,5                Dobar (3)

12522                             33,5                Dobar (3)

12550                             26,5                Nedovoljan (1)

12514                              35                 Dobar (3)

12553                             28,5                Dovoljan (2)

12557                             18,5                Nedovoljan (1)

12570                             25,5                Nedovoljan (1)

11824                             19,5                Nedovoljan (1)

11837                              30                 Dovoljan (2)

11863                              15                 Nedovoljan (1)

11836                              18                 Nedovoljan (1)

11842                              10                 Nedovoljan (1)

12511                              28                 Dovoljan (2)

12528                              5,5                 Nedovoljan (1)

12546                              20                 Nedovoljan (1)

 

12529                             25,5                Nedovoljan (1)

12525                             11,5                Nedovoljan (1)

12540                             18,5                Nedovoljan (1)

12539                             25,5                Nedovoljan (1)

12543                              18                 Nedovoljan (1)

12530                              38                 Vrlo dobar (4)

12563                             33,5                Dobar (3)

12559                             20,5                Nedovoljan (1)

12534                              22                 Nedovoljan (1)

11830                              21                 Nedovoljan (1)

11840                              19                 Nedovoljan (1)

12518                              30                 Dovoljan (2)

12532                              35                 Dobar (3)

11812                              21                 Nedovoljan (1)

Za prolaznu ocjenu potrebno je  postići 60% od max broja bodova

Bodovi      Ocjena

28-32,5    dovoljan (2)

33-37,5    dobar (3)

38-42,5    vrlo dobar (4)

43-46        odličan (5)

                                                Izv.prof.dr.sc. Sekušak-Galešev Snježana

Edukacijska rehabilitacija

U okviru studijskog programa edukacijske rehabilitacije prvostupnici stječu uvid u komplementarne koncepte o razvoju odgojno-obrazovnih i rehabilitacijskih znanosti te razvijaju profesionalni identitet u područjima: oštećenja vida, motorički poremećaji, kronične bolesti i art terapije te inkluzivni odgoj i obrazovanje i rehabilitacija.  Studenti stječu temeljna znanja o dijagnostičkim, odgojno-obrazovnim i terpijskim postupcima, timskom radu, profesionalnoj etici i interdisciplinarnoj komunikaciji. U dijelu studijskog programa odgojno-obrazovne rehabilitacije koji se odnosi na proučavanje fenomenologije osoba s teškoćama vizualne percepcije, provstupnici usvajaju temeljna znanja o biološkom, psihološkom i socijalnom funkcioniranju osoba s teškoćama vizualne percepcije, o važnosti odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog procesa za rast i razvoj djece s teškoćama vizualne percepcije, kao i o specifičnostima odgojno-obrazovnih programa koji se primjenjuju u ovom području. Studenti stječu i spoznaje o antropološkim dimenzijama i fenomenologiji motoričkih poremećaja i kroničnih bolesti; bioetičkim i deontološkim načelima u analizi raznih problemskih područja na kronološkom kontinuumu tijekom rasta i razvoja; raznim doktrinama psihosocijalne i kompleksne rehabilitacije; ranoj razvojnoj rehabilitaciji; rehabilitacijskom i konduktivnom odgoju i obrazovanju; paradigmi sofrologije u razvoju discipline; interdisciplinarnosti (profesionalnoj etici i kompetencijama); povezanosti znanosti (biomedicinske, humanističke, društvene i druge discipline) i umjetnosti; profilaktičkoj i terapijskoj funkciji kreativnosti; transpovijesnim, transkulturnim i suvremenim pristupima u konceptima kreativnih i art terapija; kao i o drugim komplementarnim pristupima usmjerenima na otkrivanje i podržavanje životnih potencijala i kvalitete življenja u čovjeka.  Kroz dio studijskog programa koji se odnosi na inkluzivni odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju, studenti usvajaju suvremeni pristup invaliditetu u kontekstu ljudskih prava i razvijaju razumijevanje invaliditeta kao posljedice međudjelovanja oštećenja i utjecaja socijalnog konteksta. Razumiju značajke razvoja i funkcioniranja u različitim okruženjima, djece i odraslih osoba s intelektualnim teškoćama, teškoćama učenja, deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD), poremećajima iz autističnog spektra i višestrukim teškoćama. Sposobni su primijeniti temeljne tehnike odgojno-obrazovne rehabilitacijske procjene i interpretirati dobivene podatke. Sposobni su primijeniti odgojno-obrazovne rehabilitacijske postupke s ciljem unaprjeđenja općeg, kao i funkcioniranja u okviru pojedinih (razvojnih) područja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

Završetkom studija prvostupnik može sudjelovati, uz nadzor magistra struke, u:

  • kreiranju i primjeni programa podrške u ranom razvoju
  • odgoju i obrazovanju
  • zapošljavanju i uključivanju u život socijalne zajednice djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom.

Studenti su osposobljeni za pretraživanje literature, baza podataka i drugih izvora informacija. Imaju razvijenu svijest o provođenju profesionalne etike i odgovornosti u edukacijsko-rehabilitacijskoj praksi te prepoznaju potrebu i spremnost za uključivanje u cjeloživotno učenje.

Diplomski studij:

U okviru studijskog programa edukacijske rehabilitacije studenti stječu znanja o dijagnostičkim, odgojno-obrazovnim i terapijskim postupcima, timskom radu, profesionalnoj etici i interdisciplinarnoj komunikaciji u području inkluzivne edukacije i rehabilitacija.

Modul: Inkluzivna edukacija i rehabilitacija

Studenti po završetku modula mogu analizirati značajke razvoja i funkcioniranja, u različitim socijalnim kontekstima, djece i odraslih osoba s teškoćama učenja, ADHD-om, sniženim intelektualnim sposobnostima, poremećajima iz autističnog spektra te višestrukim teškoćama. Znaju odabrati primjerene tehnike procjene, provesti procjenu, integrirati podatke iz različitih izvora procjene te razumjeti ishode procjene na izradu individualiziranih programa i procesa poučavanja. Samostalno kreiraju, primjenjuju i evaluiraju individualizirane odgojno-obrazovne i rehabilitacijske postupke primjerene specifičnim potrebama pojedinaca i skupina djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Samostalno kreiraju, provode i evaluiraju plan podrške u ranom razvoju, odgoju i obrazovanju i zapošljavanju. Samostalno kreiraju, provode i evaluiraju aktivnosti unapređenja socijalne inkluzije djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom na svim razinama ekoloških sustava. Argumentima zastupaju suvremeni pristup invaliditetu u kontekstu ljudskih prava. Zastupaju shvaćanje invaliditeta kao posljedice međudjelovanja oštećenja i utjecaja socijalnog konteksta (obitelj, odgojno-obrazovne ustanove, šira okolina). Sposobni su promicati prava djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja kao i osoba s invaliditetom u zajednici.

Magistri edukacijske rehabilitacije imaju usvojena znanja i vještine potrebne za:

  • profesionalnu interdisciplinarnu suradnju (u odgoju i obrazovanju, rehabilitaciji i kliničkoj praksi)
  • neposredni odgojno-obrazovni rad
  • savjetovanje drugih stručnjaka i roditelja, kao i za superviziju rada prvostupnika koji je završio preddiplomski studij odgojno-obrazovne rehabilitacije
  • Osposobljeni su za pretraživanje literature, baza podataka i drugih izvora informacija
  • Sposobni su planirati i provoditi znanstvena istraživanja
  • Imaju razvijenu svijest o provođenju profesionalne etike i odgovornosti u odgojno-obrazovnoj rehabilitacijskoj praksi te prepoznaju potrebu i spremnost za uključivanje u cjeloživotno učenje.

Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je izvršavati stručni posao u području za koje je stekao/la naziv. Studij je zasnovan na znanjima iz interdisciplinarnog područja odgojno-obrazovnih rehabilitacijskih znanosti pod kojima se podrazumijevaju različiti dijagnostički, odgojno-obrazovni i rehabilitacijski postupci koji su povezani s teškoćama učenja, deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD), intelektualnim teškoćama, poremećajima iz autističnog spektra, višestrukim teškoćama. Završetkom ovoga studija student stječe kompetencije koje mu omogućavaju zapošljavanje na poslove visoke složenosti.http://www.erf.unizg.hr/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/trans.gif

Koordinator : Nikolina Knezović 

KONTAKT TELEFON: 036/445-486 KONTAKT E-MAIL: edukacijska.rehabilitacija@fpmoz.sum.ba


Učitavam...
Anketa