Razredna nastava - Orašje

Rezultati pismenog ispita iz kolegija Logika, održanog 28. lipnja 2019.

Rezultati pismenog ispita iz kolegija Logika, održanog 28. lipnja 2019.

Studenti koji su položili:

  1. Ajman, Domagoj (12832)
  2. Džakanić, Armina (12121)
  3. Mendeš, Lucija (11554)
  4. Milić, Blaženka (11311)
  5. Oršović, Marija (11578)

Usmeni dio ispita i upis ocjene održat će se 05.07.2019. u 9,00 sati u Orašju.

Učitavam...