Fizics

Uvod u opcu fiziku_rezultati ispita

12028       85%

12063       50%

12030       70%

12128       50%

9144          50%

Uvid u rad je 24.9. u 8:00.

 

Anketa