Front page

Novosti

Praktikum iz opće kemije 1

Vježbe iz kolegija Praktikum iz opće kemije 1 održati će se u sljedećim terminima:

28.10. od 14-20h

30.10. od 14-20h

04.11. od 14-20h

06.11. od 16-20h

08.11. od 14-20h