Stručni studij kineziologije

III godina

Studenti treće godine koji su upisali modul Kondicijska priprema trebaju se javiti kod dr.sc. Mile Ćavara u terminu 23.01.2020., četvrtak u 16:00-17:30h.

Studenti treće godine koji su upisali modul Kineziološka rekreacija i fitness trebaju doći u slijedećim terminima: 

Fitness / dr.sc. Mate Brekalo, doc. / 24.01.2020. u 15:00-16:00h.

Planiranje i programiranje u kineziološkoj rekreaciji / dr.sc. Žarko Bilić, izv.prof. / 24.01.2020. u 16:00-17:30h.

Koordinator stručnog studija,

Dr. sc. Mate Brekalo, doc.