Stručni studij kineziologije

Osnove sportske prehrane

Rezultati ispita održanog 21.02.2020.

Zadovoljili su:

  • Liković Luka – dobar (3)
  • Pavković Boris- izvrstan (5)

Nisu zadovoljili:

  • Marević Kristijan- nedovoljan (1)
  • Marević Mario- nedovoljan (1)

 

Prof.dr.sc. Greta Krešić