Stručni studij kineziologije

Osnove sportske prehrane

Rezultati ispita održanog 06.03.2020.

Zadovoljili su:

  • Begić Julija- vrlo dobar (4)
  • Bijađija Kristina- dobar (3)
  • Filipović Goran- dobar (3)
  • Kovačević Marko – dobar (3)

Nisu zadovoljili:

  • Lončar Ante - nedovoljan (1)
  • Tomić Marin - nedovoljan (1)

Prof.dr.sc. Greta Krešić

Anketa