Geografske osnove planiranja u okolišu

Obrana teme doktorskoga rada doktorandice Enise Kulašin

Javna obrana teme doktorskoga rada doktorandice Enise Kulašin održat će se u ponedjeljak, 18. svibnja 2020. u 13.00 h.

Obrani možete pristupiti putem Google Meet platforme preko sljedećeg linka : 

https://meet.google.com/ogz-vbdq-ojd

 
 ESTA Logo RGB S e1590050249491                                                                                             
 
Studomat
ISS
ISS
ISS
Anketa