Front page

Novosti

Online obrane tema doktorskih radova i doktorskih radova

Prema uputama dobivenim od Sveučilišta u Mostaru obrane tema doktorskih radova i doktorskih radova mogu se provoditi on-line.

Anketa