Novosti

Online obrana diplomskoga rada na studiju Edukacijska rehabilitacija

Dana 15. svibnja 2020. u 11.00 h održana je online obrana diplomskoga rada na studiju edukacijske rehabilitacije. Studentica Branka Nešić Jelić je pred tročlanim povjerenstvom u sljedećem sastavu : prof. dr. sc. Daniela Bratković – mentorica i članica, doc. dr. sc. Ljiljana Pintarić Mlinar – predsjednica povjerenstva i asist. Maja Smolić – članica, uspješno obranila diplomski rad pod nazivom Stavovi stručnjaka prema spolnosti osoba s intelektualnim teškoćama te stekla zvanje magistra edukacijske rehabilitacije.

Anketa