Pedagoško - psihološko obrazovanje nastavnika

Psihologija - ispit

Ispit iz kolegija Psihologija kod prof. dr. sc.Kristine Sesar održati će se 21.5.2020. godine, u 17.00 sati putem Google Meets alata. Za ispit je nužno da imate aktivnu kameru na računalo i zvučnik. Biti će tri pitanja esejskog tipa koja će se pisati u word dokumentu i nakon što se završi rad, poslat profesorici e mailom.
 
 ESTA Logo RGB S e1590050249491                                                                                             
 
Studomat
ISS
ISS
ISS
Anketa