Odgojne znanosti - Pedagogija

Obrana teme doktorskoga rada

 

Pristupnica Nikolina Knezović branit će temu doktorskoga rada pod nazivom Doprinos redovnica razvoju školstva u Hercegovini od 1878.-1941  22. lipnja 2020. u 9.00 h(učionica br. 1-4).

Pristup obrani je javan.

 

 
 ESTA Logo RGB S e1590050249491                                                                                             
 
Studomat
ISS
ISS
ISS
Anketa