Front page

Novosti

Opća pedagogija - rezultati od 16. 6. 2020.

Pismeni ispit iz kolegija Osnove pedagogije položili su studenti sa sljedećim brojem indeksa:

13276, 12612, 13202, 12590, M. Jukić, M. Paponja, 4048, 10122, 4020, 10083.

Studenti koji su položili pismeni ispit obvezni su doći na usmeni ispit kod dr. sc. R. Šimunović, u utorak 23. lipnja 2020. godine u 13:00 sati – studenti u Mostaru, te u 13:30 sati – studenti u Rodoču.

Anketa