Odgojne znanosti - Pedagogija

Obrana teme doktorskoga rada doktorandice Tamare Milić

 

Pristupnica Tamara Milić branit će temu doktorskoga rada, pod naslovom Psihopedagoško-komunikacijske strategije unaprjeđenja odgojno-obrazovnog rada sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama.

Obrana će se održati u srijedu, 08. srpnja 2020. godine u 8.30 h na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru (učionica 1-6).

Link za pristup obrani putem Google Meet-a je : 

https://meet.google.com/esv-fabb-rzu

Pristup obrani je slobodan.

 
 ESTA Logo RGB S e1590050249491                                                                                             
 
Studomat
ISS
ISS
ISS
Anketa