Glazbena umjetnost

RASPORED REDOVITE NASTAVE ZA ZIMSKI SMESTAR 2020. / 2021. GODINE

Redovita nastava izvodit će se kombinirano u učionici i on-line. Obvezno je nošenje maske i dezinficiranje ruku na ulazu u zgradu.

Ponedjeljak

08:30-10:00 - Crkvena glazba 1 (1. god.) - uč. 028

10:00-11:30 – Instrumentalna polifonija 1 (2.god.) – uč. 028

11:30-13:00 – Elementi glazbenih oblika (1.god.instrum./2.god.teoretska) – uč. 028

10:00-11:30 – Solfeggio 1 (1.god.) – uč. 026

11:30-13:00 – Solfeggio 7 (4.god.) – uč. 026

13:00-14:30 – Narodna glazbala 1 (4.god.) – uč. 028

15:30-17:00 – Upoznavanje glazbene literature 1 (5.god.) – on-line

15:30-17:00 – Uvod u muzikologiju 2 (3.god.) – on-line

17:00-18:00 – Osnove vokalne tehnike 1 (1.god.) – on-line

Utorak

09:00-10:00 – Dirigiranje 1 (1.god.) – uč. 026

10:00-11:00 – Zbor 1 (1.god.) – uč. 026

11:00-12:00 – Zbor 3 (2.god.) – uč. 026

12:00-13:00 – Dirigiranje 3 (2.god.) – uč. 026

13:00-14:30 – Solfeggio 3 (2.god.) – uč. 026

14:30-16:00 – Solfeggio 5 (3.god.) – uč. 026

16:00-16:45 - Metodika glazbene nastave 1 - uč. 026

17:00-18:30 – Povijest glazbe 3 (3.god.) – on-line

18:30-19:00 – Tradicijska glazba BiH 1 (5.god.) – on-line

OSNOVE PSIHOLOGIJE (5. god.)

12:30-14:00 - Predavanja - on-line

15:00-18:00 - Vježbe - on-line

Srijeda

09:00-10:30 – Vokalna polifonija 1 (1.god.) – uč. 026

10:30-11:30 – Teorija glazbe 1 (1.god.) – uč. 026

11:30-13:00 – Glazbeni stilovi i oblici 19. stoljeća (2.god.instrum./3.god.teoretska) – uč. 026

10:00-11:30 – Etnomuzikologija 1 (4.god.) – uč. 028  

11:30-12:15 – Etnomuzikološka istraživanja i terenski rad 1 (4.god.) – uč. 028  

12:15-13:00 – Etnomuzikološka istraživanja i terenski rad 3 (5.god.) – uč. 028    

13:00-14:30 – Etnomuzikologija 3 (5.god.) – uč. 028    

14:30-16:00 – Glazbe svijeta 1 (5.god.) – uč. 028

16:00-17:30 – Povijest glazbe BiH 1 (5.god.) – uč. 028

12:15-13:45 - METODOLOGIJA ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG RADA / AKADEMSKO PISMO

Četvrtak

09:00-10:00 – Sviranje partitura 1 (3.god.) – uč. 026

10:00-11:00 – Zbor 5 (3.god.) – uč. 026

11:00-12:00 – Zbor 7 (4.god.) – uč. 026

11:00-11:45 – Poznavanje instrumenta 1 (3.god.) – uč. 028

12:00-13:00 – Sviranje partitura 3 (4.god.) – uč. 026

12:00-13:30 – Uvod u povijest umjetnosti 1 (3.god.) – uč. 028

16:00-17:00 – Glazbena slušaonica 5 (4. i 5.god.) – on-line

17:00-18:30 – Povijest glazbe 1 (2.god.) – on-line

18:30-19:00 – Estetika glazbe 1 (5.god.) – on-line

12:30 - ENGLESKI JEZIK 1

Petak

08:00-09:30 – Osnove harmonije 1 (1.god.) – uč. 026

09:30-10:15 – Harmonija na klaviru 1 (1.god.) – uč. 026

10:15-11:45 – Osnove klasične harmonije (2.god.) – uč. 026

11:45-12:30 – Harmonija na klaviru 3 (2.god.) – uč. 026

12:30-13:15 – Priređivanje za ansamble 1 (3. god.Gl.kulture/Etno) - uč. 026 

13:15-14:00 – Priređivanje za ansamble 3 (4.god.Gl.kulture/Etno) – uč. 026

14:00-14:45 – Instrumentacija 1 (4.god.TO) – uč. 026

14:45-15:30 - Harmonija 1 (4.god.TO) - uč. 026 

11:00-12:30 – Harmonika-obligatno 1 (1.god.) – uč. 028

12:30-14:00 – Harmonika-obligatno 3 (2.god.) – uč. 028

15:00-16:30 – Metodička praksa 1 (5.god.) – on-line

16:30-18:00 – Glazbena pedagogija 1 (3.god.) – on-line

Subota

09:00-10:30 – Metodika glazbene nastave 1 – on-line

Studij Glazbene umjetnosti usporediv je s programima istovrsnih studija na visokim umjetničkim učilištima u Hrvatskoj i Europi, što podrazumijeva široke mogućnosti pokretljivosti i razmjene studenata kroz školovanje kako na (pred)diplomskoj, tako i na poslijediplomskoj razini. Mnoga od zanimanja uključuju: glazbene pedagoge, teoretičare, solo pjevače, instrumentaliste (klaviriste, violiniste, flautiste, gitariste, klasične harmonikaše) – nastavnike i profesore u osnovnim i srednjim glazbenim školama, glazbenim akademijama; te (etno)muzikologe, znanstvenike koji se bave proučavanjem tradicijske i glazbene kulture cijeloga svijeta.

Sveučilišni preddiplomski studij traje četiri (4) godine, odnosno osam (8) semestara. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/-ca glazbene umjetnosti (odabranoga smjera) – 240 ECTS bodova.

Sveučilišni diplomski studij traje jednu (1) godinu, odnosno dva (2) semestra. Završetkom diplomskog studija stječe se naziv sveučilišni magistar/-ra struke glazbene umjetnosti (odabranoga smjera) – 60 ECTS bodova.

E-mail: glazbena.umjetnost@fpmoz.sum.ba

   

 

 

 

GLAZBENA UMJETNOST – magistri/-e struke od 2010. do 2021.

MASTER – II. CIKLUS STUDIRANJA (BOLONJA)

Redni broj

Ime i prezime

Redni broj

Ime i prezime

2010.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Lidija Vladić-Mandarić

2

Biljana Glibo

Glazbena kultura

1

Slađana Knežević

   

2011.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Jasna Madžar

2

Marina Miloš

Glazbena kultura

1

Marina Bazina

   

2012.

Glazbena kultura

1

Marijana Franičević

3

Karlo Miličević

2

Marina Sulić

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Marija Jerković

3

Ivica Maslać

2

Marija Paradžik

2013.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Martina Bošnjak

2

Dado Pandža

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Alenka Milano

3

Marko Jakovljević

2

Kristina Boras

Klavir

1

Ana Ćorić

   

2014.

Flauta

1

Ivana Zrimšek-Šaravanja

   

Glazbena kultura

1

Igor Raguž

2

Mladen Tomić

2015.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Željka Bošnjak

3

Nikolina Nikolić

2

Marko Salavarda

4

Dario Šunjić

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Ivana Ćorić

3

Ivana Kolakušić

2

Mateja Madžar

4

Ivan Musa

Glazbena kultura

1

Jadranko Matulić

2

Zvonimir Pejić

2016.

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Marija Pehar

4

Daria Pranjić

2

Tonka Juranović Matulić

5

Marta Čolak

3

Marija Jurčević

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Kristijan Madžar

   

Glazbena kultura

1

Grgo Ivković

   

Violina

1

Anica Ištuk

   

Klavir

1

Silvia Vukojević

2

Lucija Zovko

2017.

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Mirko Violić

3

Monika Bule

2

Katarina Nadarević

Klavir

1

Ana Marija Milićević

   

2018.

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Lucija Hrstić

   

Solo pjevanje

1

Marijo Bevanda, bariton

2

Hrvoje Merdžo, bariton

2019.

1

Marin Vitas, kontratenor

   

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Jelena Budimir

3

Danijela Soldo

2

Anamarija Vukojević

Glazbena kultura

1

Mateo Marinčić

   

2020.

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Ivan Bošković

4

Demir Buljubašić

2

Marija Filipović

5

Zrinka Lukač

3

Mateja Milićević

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Kristina Lukić Kuzmanović

2

Irena Štojs

Klavir

1

Dina Nobilo

2

Brigita Šilić

Violina

1

Margareta Karužić

   

Gitara

1

Linda Primožić

   

2021.

Glazbena kultura

1

Petar Bagarić

3

Marko Sabljić

2

Amar Ramić

4

Petra Terkeš

Glazbena kultura i etnomuzikologija

1

Dragan Ivanković

3

Berima Cero

2

Marija Paponja

4

Karla Radoš

Glazbena kultura i glazbena teorija

1

Tin Bariša Ivković

3

Matea Lovrić

2

Melani Strinić

44

Ana Topić

Klavir

1

Mateja Milićević

   

2022.

 
       
Anketa