Fizics

e-kolegij Osnove fizike čvrstog stanja

Otvoren je...

... e-kolegij Osnove fizike čvrstog stanja (zimski semestar) u sustavu za e-učenje Sveučilišta u Mostaru (https://eucenje.sum.ba/moodle/ ). Omogućen je samostalni upis studenata. Molim sve studente koji su upisali Osnove fizike čvrstog stanja da se prijave u e-kolegij. 

Kz

Anketa