Front page

Novosti

Obavijest

Predavanja iz kolegija Engleski jezik 1, održat će se 5.11. u 12 i 30, putem google meet-a, na linku https://meet.google.com/gda-frmh-aea

dr.sc.Milea Ajduk Kurtović

Anketa