FPMOZ upisi

Novosti

Obavijest o dodjeli diploma za magistre struke i prvostupnike

Dodjela diploma za magistre struke i prvostupnike Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru koji su obranili završni odnosno diplomski rad do 31. listopada 2020. godine, održat će se 27. i 30.11.2020. godine u vremenu od 8:30 do 15:30 sati u dvorani fra Didak Buntić (broj 204) u nastavnoj zgradi Mostar, prema sljedećem rasporedu:

 Magistri

Petak 27.11.2020

08:30-10:00 sati

Magistri Matematike

Magistri Informatike

Magistri Matematike i Informatike,

Magistri Matematike i Fizike,

Magistri Fizike i Informatike

Magistri stručnog studija sigurnosti

Petak 27.11.2020

10:30-12:00 sati

Magistri Kineziologije

Magistri Biologije

Magistri Biologije i Kemije

Magistri Kemije

Magistri Biologije i Geografije

Magistri Edukacijske rehabilitacije modul inkluzivna edukacija i rehabilitacija

Magistri Geografije i Povijesti

Magistri Glazbene umjetnosti

Magistri Geografije , smjer turizam i zaštite okoliša

Magistri Geografije

Magistri Geografije i Informatike

Petak 27.11.2020.g.

12:30-15:00 sati

Magistri Razredne nastave

Magistri Predškolskog odgoja

Magistri Pedagogije

Magistri Pedagogije i Povijesti

Ponedjeljak 30. 11. 2020.

Prvostupnici/Bachelori

09:00-10:00

Prvostupnici Matematike

Prvostupnici Matematike i Informatike

Prvostupnici Matematike i Fizike

Prvostupnici Fizike

Prvostupnici Fizike i Kemije

Prvostupnici Informatike

Prvostupnici Informatike i Fizike

Prvostupnici Informatike i Tehnike

Prvostupnici Prometa i Logistike, smjer Cestovni promet

Ponedjeljak 30. 11. 2020.

10:30-12:00

Prvostupnici Biologije

Prvostupnici Biologije i Kemije

Prvostupnici Kemije

Prvostupnici Biologije i geografije

Prvostupnici Edukacijske rehabilitacije

Prvostupnici Glazbene umjetnosti

Prvostupnici Geografije

Prvostupnici Geografije, smjer Turizam i zaštita okoliša

Prvostupnici Fizičke kulture

Prvostupnici stručnog studija Kineziologije

Ponedjeljak 30. 11. 2020.

12:30-15:00

Prvostupnici Pedagogije

Prvostupnici Razredne nastave

Prvostupnici Predškolskog odgoja

Studenti će se prilikom preuzimanja diplome potpisati u matičnu knjigu diplomiranih studenata i na prisegu.

Napomena: studenti su se dužni pridržavati svih propisanih epidemioloških mjera i preporuka

Raspored preuzimanja diploma za studente koji su završni odnosno diplomski rad  obranili do 31. listopada 2020.g.

 

Pozdravna riječ dekana

Anketa