Stručni studij kineziologije

Sastanak sa studentima treće godine

Mole se svi studenti treće godine da se odazovu na sastanak koji će se održati danas, 18.12.2020. u 20.30h preko Google meeta, poveznica: 

https://meet.google.com/dqx-nypy-nhv

Koordinator

dr.sc. Mate Brekalo, doc.

Anketa