FPMOZ upisi

Novosti

Ovjera zimskog i upis u ljetni semestar

Ovjera zimskog i upis u ljetni semestar za studente preddiplomskih, i diplomskih studija vršit će se od 15. veljače do 5. ožujka 2021. godine

Prilikom upisa potrebno je priložiti :

- indeks sa upisanim kolegijima za ljetni semestar

- upisni list sa upisanim predmetima u zimskom i ljetnom semestru·

- dokaz o uplati za upis ljetnog semestra na žiro-račun Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti

Transakcijski račun: 3381302271308745 UniCredit banka d.d.Mostar

Anketa