Front page

Novosti

Rezultati ispita - Dječje likovno stvaralaštvo

Rezultati ispita iz kolegija Dječje likovno stvaralaštvo

Pismeni dio ispita iz kolegija Dječje likovno stvaralaštvo, održan 16. veljače 2021. godine, položili su studenti/ice sa sljedećim brojem indeksa:

12379

12365

Usmeni dio ispita, upis ocjena i uvid u radove održat će se u utorak, 23. veljače 2021. godine u 12:30 sati (ured 1-7a).

Anketa