Fizics

e-kolegij Uvod u statističku fiziku

Otvoren je

... je e-kolegij Uvod u statisticku fiziku na sustavu za e-učenje Sveučilišta u Mostaru (https://eucenje.sum.ba/moodle/ ). Omogućen je samostalni upis studenata. Molim da se upišu studenti za akademsku godinu 2020./21. 

KZ

Anketa