Front page

Novosti

OSNOVE INFORMATIKE – Pismeni ispit – 17. veljače 2021. - Rezultati

 

OSNOVE INFORMATIKE – Pismeni ispit – 17. veljače 2021. - Rezultati

Ispit su položili sljedeći studenti:

1) ANDRIJAŠEVIĆ, MARINA 13751 dovoljan (2)
2) ARNAUT, MARIJA 13419 dovoljan (2)
3) BEŠLIĆ, IVANA 12852 dobar (3-)
4) BOTO, HELENA 13390 dobar (3-)
5) ČULIĆ, GABRIELA 13538 izvrstan (5)
6) ČULINA, LORNA 13753 dovoljan (2)
7) ĆORIĆ, VJEKOSLAVA 13849 dovoljan (2)
8) ĆUK, VALENTINA 13752 dobar (3-)
9) DOKO, MARTA 13826 vrlo dobar (4)
10) DRAGUN, SARA 13404 dovoljan (2-)
11) DŽAJKIĆ, IVANA 13386 izvrstan (5-)
12) GAVRAN, IVA 13536 dovoljan (2)
13) KRIŠTO, IVANA 13528 dobar (3-)
14) LAŽETA, PETRA 13397 dobar (3)
15) LONČAR, ANA 13535 dobar (3)
16) MARINOVIĆ, ANDREA 13533 dovoljan (2)
17) MATIJAŠEVIĆ, SARA 13402 dovoljan (2)
18) MUJAN, LEA 13545 dovoljan (2)
19) NEJAŠMIĆ, DANIJELA 13539 dobar (3)
20) PERIĆ, MATEA 13403 dovoljan (2)
21) PETROVIĆ, MARIJA 13399 dovoljan (2-)
22) PILIĆ, ANTONIJA 13396 dovoljan (2)
23) PRSKALO, LUCIA 12956 dovoljan (2)
24) RAVNJAK, MARINA 13398 vrlo dobar (4)
25) ROZIĆ, IVA 13392 dovoljan (2)
26) SABLIĆ, IVONA 13540 dobar (3)
27) SAMARDŽIJA, MIA 13424 dobar (3-)
28) STOJIĆ, IVANA 13411 vrlo dobar (4-)
29) ŠANTIĆ, LORENA 13385 vrlo dobar (4-)
30) TEŠIJA, DANIJELA 13543 dobar (3-)
31) UJEVIĆ, NIKOLINA 13406 dobar (3)
32) VLAJČEVIĆ, VALERIJA 13422 dovoljan (2)
33) VRLETA, MATEA 13426 izvrstan (5)
34) ZELENIKA, DORIS 13389 izvrstan (5)

 

Termin usmenog ispita/upisa ocjena bit će oglašen prigodom objave rezultata narednog ispitnog roka.

 

Mostar, 23. veljače 2021. Slaven Pehar, dipl. ing.

                                                    

Anketa