Front page

Novosti

Rezultati ispita - Metodika likovnog odgoja

Rezultati ispita iz kolegija Metodika likovnog odgoja

Pismeni dio ispita iz kolegija Metodika likovnog odgoja, održan 18. veljače 2021. godine, položili su studenti/ice sa sljedećim brojem indeksa:

11632

12168

12137

11635

11646

13750

11630

13755

11639

13785

13822

11739

11699

11645

11651

11648

13754

11636

13830

11631

13829

11707

11629

13831

Usmeni dio ispita, upis ocjena i uvid u radove održat će se u četvrtak, 25. veljače 2021. godine u 13:00 sati (ured 1-7a).

Anketa