International cooperation

Natječaj Sveučilišta Oradea - Rumunjska za studentsku mobilnost i mobilnost osoblja

Otvoren je natječaj Sveučilišta Oradea, Rumunjska za studentsku mobilnost i mobilnost osoblja za područje

0532

Earth Sciences

Natječaj se odvija u okviru Erasmus+ programa stipendiranja mobilnosti i odnosi na ljetni semestar 2020./2021. s naznakom da sve mobilnosti trebaju biti završene do 31. srpnja 2021.

 

Rok za podnošenje prijava studenta i osoblja je zaključno 31. ožujka 2021. na email adresu  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 1. Mobilnost studenta

Studenti drugog ili trećeg ciklusa mogu se prijaviti za studentsku praksu ili istraživanje za Sveučilište Oradea. Mobilnost treba biti organizirana u trajanju najmanje 2 mjeseca, a zainteresirani studenti trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Prijavni obrazac (privitak);
 2. CV (privitak) ili poveznica na novi obrazac https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/profile-wizard?lang=en
 3. Motivacijsko pismo (engleski jezik);
 4. Potvrdu o znanju engleskog B2;
 5. Prijepis ocjena 2 ili 3 studijskog ciklusa s matične ustrojbene jedinice na hrvatskom i engleskom jeziku;
 6. Plan mobilnosti (popunjen i potpisan od strane studenta i odgovorne osobe na UJ – prodekan/ koordinator za međunarodnu suradnju) (privitak)

Preporuka studentima:

 • pogledati na stranici Sveučilišta Oradea https://gts.uoradea.ro/ro/ mogu li pronaći adekvatnu akademsku ponudu koja bi bila kompatibilna s kolegijima/ programu studija  na matičnoj ustrojbenoj jedinici.  Kompatibilnost provjeriti s koordinatorom za međunarodnu suradnju uz suglasnost voditelja studija na matičnoj ustrojbenoj jedinici.

 

 1. Mobilnost osoblja

Mobilnost osoblja treba biti organizirana u trajanju od najmanje tjedan dana (5+2), a kandidati koji se prijavljuju za nastavu u obvezi su izvesti najmanje 8 sati nastave na gostujućoj instituciji. Zainteresirani kandidati koji se prijavljuju za držanje nastave ili za trening trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Prijavni obrazac - potpisan (privitak);
 2. CV (privitak) ili poveznica na novi obrazac https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/profile-wizard?lang=en;
 1. Motivacijsko pismo (engleski jezik);
 2. potvrda o znanju engleskog jezika (min. B2);
 3. Ugovor o mobilnosti za držanje nastave/ trening  - popunjen i potpisan od strane kandidata i ustrojbene jedinice s koje kandidat dolazi (privitak1), (privitak2);

Sastavni dio ovog Natječaja su i tablice kriterija za odabir studenata i osoblja sukladno kojima će zaprimljene prijave biti vrednovane.

Planirane mobilnosti realizirati će se sukladno epidemiološkoj situaciji na partnerskoj instituciji u EU.

 

CV

Tablica kriterija za mobilnost studenta

Tablica kriterija za mobilnost za teaching

Tablica kriterija za mobilnost za training

Plan mobilnosti

Prijavni obrazac KA107 - forma za studenta

Prijavni obrazac KA107 - forma za osoblje

Ugovor za nastavu za osoblje

Ugovor za nastavu za studente

 

 

Anketa