Stručni studij kineziologije

Raspored predavanja - 2. godina

STRUČNI STUDIJ KINEZIOLOGIJE – 2. godina (4. semestar):

IZBORNI MODUL: KINEZIOLOŠKA REKREACIJA I FITNESS

30.04. Osnove kineziološke rekreacije i fitnesa 15:00-16:30 (uživo)
30.04. Dijagnostika u rekreaciji i fitnesu 16:30-18:00 (uživo)
30.04. Metodika rada u kineziološkoj rekreaciji 18:00 - 19:30 (uživo)
 
 
27.05. Osnove kineziološke rekreacije i fitnesa 15:00-16:30 (uživo)
27.05. Dijagnostika u rekreaciji i fitnesu 16:30-18:00 (uživo)
27.05. Metodika rada u kineziološkoj rekreaciji 18:00 - 19:30 (uživo)
 
 
18.06. Osnove kineziološke rekreacije i fitnesa 15:00-16:30 (uživo)
18.06. Dijagnostika u rekreaciji i fitnesu 16:30-18:00 (uživo)
18.06. Metodika rada u kineziološkoj rekreaciji 18:00 - 19:30 (uživo)
 
Engleski jezik 2:  28.4. u 9h,  27.5. u 11h,  17.6. u 11h 
Osnove turizma:   26.5., 27.5., 28.5., u 9h
Obuka neplivača (izborni kolegij):  16.6., 17.6. i 18.6. u 20h
 
 
IZBORNI MODUL: KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA
Mentorsko-konzultativna nastava. Dogovor sa nositeljem kolegija.
Anketa