Stručni studij kineziologije

Raspored predavanja - 3. godina

STRUČNI STUDIJ KINEZIOLOGIJE – 3. godina (6. semestar):

IZBORNI MODUL: KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA
Dijagnostika kondicijske pripreme sportaša:   27.4., 28.4., 29.4. u 8h; 26.5., 27.5., 28.5. u 8h (online)
Prehrana i dodaci prehrani:   ...
 
IZBORNI MODUL: KINEZIOLOŠKA REKREACIJA I FITNESS
Osnove poslovnog prava:   od 16.6. do 19.6. (uživo)
Aerobic:   27.4. u 8:45h; 29.4. u 10h; 26.5. u 8:45h; 28.5. u 10h; 16.6. u 8:45h; 18.6. u 10h
 
IZBORNI MODUL: SPORT (KOŠARKA)
Mentorsko-konzultativna nastava. Dogovor sa nositeljem kolegija.
 
Anketa